Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Ginter
Nazwisko: Chłosta
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 27-12-1938
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany 9.10.1962 pod nr 928 przez Wydz. III (nast. IV) KWMO w Olsztynie w kategorii teczka ewidencyjna (późn. kwestionariusz ewidencyjny) do SO krypt. "Warmia" nr 920. W dn. 15.02.1985 KE o krypt. "Warmiak" dot. Jana Chłosty został przekazany do Wydz. V Dep. IV. Materiałów o sygn. 522/IV brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały operacyjne Występuje w materiałach dot. działalności Wojewódzkiego Oddziału Stowarzyszenia PAX w Olsztynie. IPN Bi 087/204/1-2 mkf (466/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Rozpracowywany w ramach KE "Warmiak" jako redaktor naczelny Instytutu Wydawniczego PAX w Warszawie. W dn. 20.03.1986 zmieniono rejestracje z KE na kandydata na TW. Sprawę zakończono z powodu "wyczerpania możliwości operacyjnych". IPN BU 001052/1138 (20027/I)
.