Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Jęcz
Miejsce urodzenia: Gniezno
Data urodzenia: 23-11-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Teodozja
Dodatkowe informacje:

Ppl/Po 80/09 zarządzenie z dnia 20.11.2009 dotyczące Andrzeja Jęcza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Jęcz rejestrowany do sprawy 14.09.1982 dot. podejrzenia o namalowanie wrogich antysocjalistycznych napisów w stołówce studenckiej Politechniki Poznańskiej. IPN Po 08/1325 (11055/II).
Akta tymczasowo aresztowanego Andrzej Jęcz został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „w nocy z 14/15 maja 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie z innymi osobami namalował we wnętrzu stołówki studenckiej hasła i napisy lżące i wyszydzające ustrój i naczelne organa PRL.” IPN Po 193/281 (59041).
Akta śledcze Dot. wymalowania haseł antypaństwowych w stołówce Politechniki Poznańskiej. Zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Po 04/3494 (14994/III).
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 14.01.1983 r. skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. IPN BU 749/87-89.
.