Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marzena Maria
Nazwisko: Dolniak
Nazwisko rodowe: Latos
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 05-08-1965
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marzena Dolniak była inwigilowana w ramach, Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Akcja” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 08.10.1987 pod nr. rej. KA 65098 i prowadzonego przez Referat III, a następnie Wydział Służby Bezpieczeństwa MUSW Sosnowiec. Sprawę założono na podstawie „materiałów agenturalnych”. Ww. objęto kontrolą operacyjną w związku z prowadzeniem „nielegalnej propagandy politycznej” w środowisku nauczycielskim na terenie Sosnowca. KE krypt. „Akcja” zakończono 30.01.1990, sprawę wycofano z ewidencji, a 01.03.1990 zgromadzone materiały zostały komisyjnie zniszczone. Materiały zniszczone. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 19.01.2009 w sprawie o sygn. Ppl/Ka-207/08 dotyczące Marzeny Marii Dolniak (z d. Latos). Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

.