Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Juliusz Jan
Nazwisko: Braun
Miejsce urodzenia: Milechowy
Data urodzenia: 29-08-1948
Imię ojca: Juliusz
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z karty S-26 wynika, że Juliusz Braun został zatrzymany przez Wydz. III KS MO - za swój udział w tzw. Komitecie Studenckim - w Domu Studenta przy ul. Zamenhoffa 10a w Warszawie. Został zwolniony z aresztu 5.04.1968. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 27.10.1969 został zarejestrowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Brun” pod nr 4957 przez Wydz. III KS MO Warszawa z powodu „wrogiej działalności antypaństwowej w środowisku studenckim”. W dniu 14.04.1972 materiały przekazano do Wydz. III KW MO Kielce, który nadał im nowy numer rejestracyjny - 8977. W latach 1972-75 był rozpracowywany przez Wydz. III KW MO Kielce w ramach ww. Kwestionariusza z tego powodu, że „w okresie wydarzeń marcowych w 1968 r. współpracował z »Komitetem Studenckim« Uniwersytetu Warszawskiego”. W grudniu 1975 "Rozpracowania zaniechano - nie prowadzi wrogiej działalności". Materiały złożono do archiwum pod sygn. II/10495. Materiałów o sygn. II/10495 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 8.12.1980 został zarejestrowany przez Wydz. III KW MO Kielce pod nr 19105 do Sprawy Obiektowej o krypt. "Pióro" (nr 7544). Powodem jego inwigilacji było to, że Juliusz Braun "W 1981 r. był Przewodniczącym KZ NSZZ »Solidarność« przy Kieleckim Wydawnictwie Prasowym. Brał czynny udział w organizowaniu i kierowaniu strajkiem w Prasowych Zakładach Graficznych w dn. 19-20.08.1981 r.". Następnie został wyrejestrowany ze sprawy obiektowej (brak daty wyrejestrowania) i był kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (bez krypt.). "Rozpracowanie zakończono 11.08.1986. Zaprzestał wrogiej działalności". Akta włączono do materiałów o sygn. II/10495. Materiały te "uległy zniszczeniu w czasie pożaru", prawdopodobnie w styczniu roku 1990. Materiałów o sygn. II/10495 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej krypt. "Klan"/"Związek" (nr rej. 37004). - założonej 14 listopada 1980 przez Wydz. III „A” KW MO w Gdańsku na NSZZ „Solidarność”. Materiały zawierają charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań i spraw, stenogramy ze spotkań. Sprawę zakończono 10.11.1983. IPN GD 003/166, t. 26.
Akta internowania. Na wniosek KW MO Kielce (decyzja nr 86/81 z dn. 12.12.1981) Juliusz Braun został internowany w okresie od 13.12.1981 do 20.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia (OO) w Kielcach (od 9.07.1982 w OO w Łupkowie). Materiały złożono w archiwum pod sygn. IV/2346, mkf 29/4. IPN 01613/28 (IV/2346), mkf. o sygn. 29/4 brak. IPN Ki 07/28 (2346/28), IPN Po 161/1, poz. 660.
Akta internowanego Juliusza Brauna. Internowany w Zakładzie Karnym w Załężu w okresie od 8 do 20 sierpnia 1982. IPN Rz-52/507, IPN Rz 52/576, t. 9, poz. 12, IPN Rz- 52/560 t. 1 i 2.
Akta paszportowe J. Brauna zawierają kilkukrotne zastrzeżenia wyjazdów. Między innymi zastrzeżenie wyjazdów do KK (krajów kapitalistycznych) w okresie od 1.05.1976 do 1.05.1978, następnie w okresie od 4.05.1980 do 4.05.1982. To zastrzeżenie anulowano 4.02.1985. IPN Ki 23/6320 (EAKI 6320).
.