Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Dajczgewand
Miejsce urodzenia: Leninobad
Data urodzenia: 04-09-1944
Imię ojca: Szloma
Imię matki: Fajga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Dajczgewand występuje w aktach Sprawy Obiektowej krypt. "Agresja" nr rej 7612 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Gdańsku w latach 1964-1973, dotyczącej „operacyjnego rozpracowania” osób narodowości żydowskiej z terenu województwa gdańskiego oraz "międzynarodowych ośrodków i organizacji syjonistycznych". IPN Gd 003/187 (214/IV) t. 1, k. 53 i 65.
Zarejestrowany 5.05.1966 pod nr. 3325 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt „Dog” (nr rej. 3314). W dn. 13.03.1967 przerejestrowany do SOS krypt. „Agat” przekwalifikowanej następnie na Sprawę Operacyjnej Obserwacji. Kontrolowany operacyjnie jako organizator i przywódca grupy studenckiej pn. „Nowe Formy”. Jako student UW należał do grupy „Komandosów” i aktywnie uczestniczył w wydarzeniach Marca 1968. Materiałów o sygn. 967/III brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Wydz. Śledczego KSMO w sprawie uczestniczenia w nielegalnym związku mającym wywołać wystąpienia antypaństwowe, prowadzonej przeciwko m.in. J. Dajczgewandowi. Uczestniczył w protestach, w związku ze zdjęciem spektaklu „Dziadów” w reż. K. Dejmka; zatrzymany i ukarany grzywną. Brał udział w protestach na UW w marcu 1968 jako student tej uczelni. Należał do grupy „Komandosów”. 12.03.1968 tymczasowo aresztowany. Jego akta wyłączono ze sprawy o nr. rej. D-14/68 i zarejestrowano pod nr. S-119/68. Oskarżony o „inspirowanie i organizowanie zajść w marcu 1968”. Akt oskarżenia przeciwko Józefowi Dajczgewandowi sporządzony przez Prokuraturę Wojewódzką dla m.st. Warszawy w dn. 24.09. 9.11.1968 skazany przez Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy na karę 2 lat i 6 miesięcy więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. IPN BU 0332/105 (2162/II) i zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta administracyjne. Józef Dajczgewand występuje w opracowaniach MO i SB KMMO w Łodzi dotyczących wystąpień studentów w Warszawie w 1968 roku. IPN Ld 0122/505 (982/X-KM).
Zarejestrowany 10.08.1969 pod nr 4752 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Agat-II" przez Wydz. III KSMO z powodu aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach Marca '68. Materiały złożono do archiwum 31.12.1971 pod sygn. 2818/III. IPN BU 0224/331 (2818/III) – akta; IPN BU 01286/2350 (2818/3) – mikrofilm.
W dn. 28.08.1972 został wpisany do indeksu osób niepożądanych w PRL na wniosek Wydz. III KSMO. Akta nr N-157474. Skreślony z indeksu 7.10.1987. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Opiekun" nr rej. 16366 prowadzone przez Wydz. III-A KWMO w Szczecinie w okresie 17.02.1978-2.05.1979, dotyczące zamiaru przyjazdu do PRL Józefa Dajczgewanda, emigranta z 1968 r., podejrzanego o prowadzenie działalności dywersyjnej przeciwko PRL na terenie Szwecji. Celem przyjazdu miała być pomoc w uzyskaniu paszportu dla żony uciekiniera z PRL i połączenie rozdzielonej rodziny. IPN Sz 0011/1119 (12931/II).
Zarejestrowany 31.08.1978 w systemie PSED (Połączony System Danych o Przeciwniku) pod nr. 415/V. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych z dn.12.05.1970. Anulowano 25.06.1970 w związku z wyjazdem emigracyjnym Józefa Dajczgewanda. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Józef Dajczgewand występuje w aktach kontrolnych śledztw prowadzonych w związku z wystąpieniami w marcu 1968 r. przeciwko m.in. Karolowi Modzelewskiemu, Andrzejowi Celińskiemu i Adamowi Michnikowi (akta o krypt. "Wir"). IPN BU 0330/327 t. 36, 37, 38, 42, 53-56, 59, 63, 103, 104 (6318/III).
.