Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Kisiel
Miejsce urodzenia: Ciechanowiec
Data urodzenia: 24-05-1925
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa dotyczące przynależności Jana Kisiela do „kontrrewolucyjnej młodzieżowej grupy występującej pn. >Ruch Uniwersalistyczny<”. Według akt Jan Kisiel był członkiem tej organizacji od lutego 1951. W dn. 25.08.1952 został zatrzymany przez Wydz. Śledczy WUBP w Warszawie. Śledztwo zakończono 06.05.1953. IPN BU 0207/6312 (17514/III).
Jan Kisiel występuje w aktach Prokuratury Warszawskiego Okręgu Wojskowego dotyczących działającej w Warszawie „nielegalnej antypaństwowej grupy ‘Ruch Uniwersalistyczny’”. Sprawa prowadzona w roku 1953. IPN BU 977/3972.
Akta sądowe dot. Jana Kisiela, który w latach 1951-1953 należał do „nielegalnej antypaństwowej grupy >Ruch Uniwersalistyczny<” działającej w Warszawie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 26.05.1953 został skazany z art. 86 § 2 KKWP na 8 lat więzienia, utratę praw publicznych na 5 lat oraz konfiskatę mienia. IPN BU 1015/166 (SR/383/1953).
Akta wytworzone w związku z osadzeniem w więzieniu Jana Kisiela. Aresztowany 25.08.1952 i przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Łodzi. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na 8 lat więzienia. Osadzony 1.09.1952 w więzieniu Łódź-Sikawa, zwolniony 11.05.1955. W 1956 został zrehabilitowany przez Międzyresortową Komisję do Spraw Pomocy Osobom Rehabilitowanym. IPN Ld 22/11, IPN Ld 7/182, IPN Ld 7/183, IPN Ld 7/184, IPN BU 660/417.
Opracowanie wewnątrzresortowe przygotowane w maju 1974 przez Wydział "C" KWMO w Warszawie dotyczące działającej w latach 1949-1953, w Warszawie i okolicach organizacji młodzieżowej „Ruch Uniwersalistyczny”. Organizacja funkcjonowała na zasadzie kilkunastoosobowych spotkań odbywających się w mieszkaniach, podczas których wygłaszano referaty i prowadzono dyskusje. Zasadniczym celem „Ruchu Uniwersalistycznego” było przeciwstawianie się komunistycznemu wychowaniu młodzieży. Organizacja była rozpracowywana przez Wydział IV Departamentu V MBP w ramach Sprawy Agenturalnego Rozpracowania o krypt. „Samodzielni”. Członkowie grupy zostali aresztowani i skazani na kary więzienia. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Jana Kisiela, który potwierdza jego przynależność do „Ruchu Uniwersalistycznego” i fakt skazania w 1953 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę więzienia. IPN BU 0180/66 t. 1 i 2.
Zarejestrowany 30.05.1970 przez Wydział II Departamentu II MSW w ramach Zabezpieczenia Operacyjnego o nr 28476 „jako osoba w stosunku do której figuranci Spr[awy] Operac[yjnego] Rozpr[acowania] [kryptonim] >Stopa< nosili się z zamiarem wciągnięcia do antysocjalistycznej działalności”. Z materiałów wynika, że Jan Kisiel był opracowywany jako kandydat na tajnego współpracownika. 25.05.1972 przeprowadzono z nim rozmowę „profilaktyczno-ostrzegawczą” w wyniku której stwierdzono, że jest on negatywnie ustosunkowany do władz PRL. Z zachowanych materiałów wynika, że z Janem Kisielem nie przeprowadzono rozmowy werbunkowej. Z pozyskania zrezygnowano 10.09.1974, ponieważ „brak podstaw do dalszego operacyjnego interesowania się Janem Kisielem”. Ponadto na mikrofilmie utrwalono 6 dokumentów złożonych pod sygn. 26677/II dot. rozpracowywania Jana Kisiela w latach pięćdziesiątych. Materiały o sygnaturze 12799/I-k zniszczono 17.09.1983. Akta o sygn. 12799/I-k zniszczono. Zachował się mikrofilm, sygn. IPN BU 001043/748/J (10561/1).
Jan Kisiel występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) o kryptonimie "Paragraf" i nr rejestracyjnym 5670 prowadzonej przez Wydział III KM MO w Warszawie. Sprawa prowadzona w latach 1961-1971 dotyczyła Warszawskiej Rady Adwokackiej. IPN BU 0999/34 t. 16 (77/III/OB).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 28 września 2018 r. dotyczące Jana Józefa Kisiela: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (PplWa 45/18/4).

.