Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Ryszard
Nazwisko: Korwin-Mikke
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 27-10-1942
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Nazwisko Janusza Korwina-Mikkego pojawia się w "Sprawozdaniach z działalności Wydziału III KMO m.st. Warszawy za 1964 r.", zarejestrowanych przez Grupę I, dotyczących "wrogiej propagandy pisanej" za okres 01.01.1964-31.12.1964 r. Akta o sygn. IPN BU 0296/177, t. 19 (KS/4/574).
25.05.1964 zarejestrowany przez Wydział III KMO m.st. Warszawy jako figurant Sprawy Operacyjnej Obserwacji kryp. "Smyk" pod nr. 2210 w związku z mającym miejsce 15.04.1964 zatrzymaniem przez Wydział Śledczy KSMO m.st.Warszawy w trakcie rozlepiania w nocy z 13 na 14.05.1964 wykonanych przez siebie plakatów nawołujących do wzięcia udziału w wiecu na terenie UW. 29.04.1964 zarejestrowany przez Biuro Śledcze MSW w związku z prowadzonym w tej sprawie śledztwem nr 41/64. 05.08.1964 śledztwo umorzono na mocy amnestii z 1964. 13.10.1964 Biuro Śledcze przekazało do archiwum Wydziału II Biura "C" MSW akta kontrolne, gdzie zostały zarejestrowane pod numerem 6233/Śl (F-3250). 21.06.1967 całą sprawę zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum, gdzie została zarejestrowana pod numerem 94/III. Materiały przekazane w 1973 r. do Wydz. "C" KSMO zostały zniszczone 10.01.1990 r. Karta EO-4-F/62, załącznik do karty EOW-2/63 i karta EO-4/62 z kartoteki SUSW; 3 karty E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta EO-13-S z kartoteki Biura Śledczego MSW; dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 2210; inwentarz spraw operacyjnych SUSW, poz. 94; dziennik archiwalny działu III MSW, poz. 6233; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO.
Jego nazwisko występuje w materiałach administracyjnych Biura Paszportów i Dowodów Osobistych MSW z lat 1967-1968 opatrzonych tytułem "Wypadki marcowe - notatki służbowe dotyczące osób narodowości polskiej i żydowskiej wyjeżdżających za granicę" (nr 1-85). Akta o sygn. IPN BU 01324/5.
Zatrzymany 21.03.1968 podczas wiecu na Politechnice Warszawskiej, gdyż "nawoływał do strajku studentów i rozpowszechniał fałszywe wiadomości o wydarzeniach, które mają nastąpić w najbliższych dniach", ponadto "zawnioskował rozpoczęcie strajku na PW i UW w dn. 22.III.68". 25.03.1968 rejestrowany w ramach akt postępowań przygotowawczych pod nr. D-14/68. 10.06.1968 sprawę wyłączono do odrębnego śledztwa nr S-68/68. 27.07.1968 Prokuratura Wojewódzka dla m.st. Warszawy uchyliła areszt tymczasowy. 07.08.1968 umorzono śledztwo S-68/68 (nr akt prokuratury II-2-DS.48/68). Jednocześnie Kolegium Karno-Orzekające w Warszawie podjęło decyzję o nałożeniu grzywny. 24.11.1969 akta kontrolno-śledcze, przekazane do archiwum przez Wydział Śledczy, zarejestrowano pod nr. 2008/II. Karta E-14 z kartoteki pomocniczej Biura "C" MSW; 2 karty bez nazwy, karta E-14 i karta S-26 z kartoteki pomocniczej Biura "C" MSW - zatrzymani w 1968; 3 karty E-59 z kartoteki pomocniczej Biura "C" MSW - osoby przechodzące w sprawach śledczych; karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny SUSW postępowań przygotowawczych, poz. D-14/68 i poz. S-68/68; dziennik archiwalny SUSW - sprawy śledcze, poz. 2008; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO; akta o sygn.: IPN BU 0276/308 (2008/II); IPN BU 0330/327 (6318/III), t. 37, 53, 55, 56, 82, 83; IPN BU 473/32 (70), IPN Ld 0122/505 (982/X-KM, 320/23).
W albumie fotograficznym Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie zawierającym zdjęcia wykonane prawdopodobnie po wydarzeniach marcowych 1968 r. znajdują się dot. jego fotografie operacyjne. Akta o sygn. IPN Kr 050/61.
W 1978 r. objęty przez GPK Warszawa-Okęcie konfiskatą szeregu pozycji literatury bezdebitowej przywiezionych z Francji i Wielkiej Brytanii. Karta E-14/1 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO.
Zarejestrowany 22.02.1978 przez Wydz. IX Dep. III MSW pod nr. 51811 jako kandydat na tajnego współpracownika. Z pozyskania zrezygnowano 26.02.1979 z uwagi na "wrogi stosunek do ustroju PRL". Materiały sprawy złożone 12.03.1979 w archiwum Biura "C" MSW pod nr. 14842/I-k zostały zniszczone w 1985 r.; pozostał mikrofilm o nr. 13064/1. Karta E-14/1 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny MSW, poz. 51811; dziennik archiwalny działu I MSW, poz.14842, dziennik archiwalny mikrofilmów działu I MSW, poz. 13064; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO; mikrofilm IPN BU 001043/1949 (13064/1). W dzienniku archiwalnym mylna informacja o zniszczeniu mikrofilmu w 1989 r.
01.02.1980 zarejestrowany przez Sekcję II Wydziału III-1 KSMO m.st. Warszawy pod nr. 27157 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Ankieta", przekwalifikowanej 03.09.1980 na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania. 10.01.1983 sprawę przekazano do Wydziału III-2 KSMO, a 28.03.1984 z Wydziału III-1 do pionu III Wydziału III-2 KSMO w Warszawie. Kolejne przekazania nastąpiły: 11.04.1984 do pionu III-2 DUSW Mokotów, 06.11.1984 do Wydziału III-2 SUSW, 06.11.1984 ponownie do pionu III-2 DUSW Mokotów, 04.02.1985 do pionu III-2 RUSW Otwock, a 13.04.1988 do Wydziału III-2 SUSW. Materiały "zniszczono z powodu braku wartości operacyjnej" zgodnie z protokołem L.dz. NO-II-00910/89 z dnia 19.12.1989. 3 karty EO-4M/74 z kartoteki SUSW; karta EO-4/77 z kartoteki SUSW; karta E-14/1 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; 6 kart EO-4M/74 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta Mkr-3 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; akta o sygn. IPN BU 2211/1 (S 29/07/Zk).
W latach 1980-1988 pozostawał w kręgu zainteresowania SB - liczne zapytania różnych jednostek (m.in. Wydziału III Departamentu III MSW, Wydziału III Departamentu V MSW, Wydziału IV Departamentu III MSW, Wydziału I Departamentu II MSW, Wydziału II SUSW Warszawa). Karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Jego nazwisko pojawia się w aktach Sprawy Obiektowej krypt. "Klan" dotyczącej działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, prowadzonej przez Wydział III "A" KWMO w Gdańsku w latach 1980-1981. Akta o sygn. IPN Gd 003/166, t. 20, k. 51.
W 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie wszczęła wobec niego śledztwo w sprawie posiadania matryc i encyklik papieskich, zakończone umorzeniem. Akta o sygn. IPN BU 960/1471 (15583/1471 Pg.D. II 330/82).
Wymieniony w opracowaniach Dep. III MSW dotyczących „sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w PRL” w kwietniu i sierpniu 1982 r. Akta o sygn.: IPN BU 0296/261, t. 4 (KS/4/1425), IPN BU 0296/263, t. 3 (KS/4/1433).
W okresie 9.04.-13.07.1982 internowany na wniosek Wydz. III-1 KSMO z powodu prowadzenia nielegalnej działalności wydawniczej. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Karta EO-13-A z kartoteki SUSW; 2 karty EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta E-14/1 z kartoteki internowanych Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO; akta o sygn.: IPN BU 448/226 (226/07/82), IPN BU 0787/476 (3955/III), mikrofilm IPN BU 01326/1754 (3955/3).
Na karcie dot. zakończenia internowania 13.07.1982 r. odnotowany jako założyciel niezależnego wydawnictwa "Oficyna Liberałów". Karta E-14/1 z kartoteki internowanych Biura "C" MSW.
Jego nazwisko pojawia się w materiałach administracyjnych Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW z 1987 r. dotyczących Ruchu Polityki Realnej. Akta o sygn. IPN BU 1585/21377 (sygn. arch. IPN BU MSW II 21377, MSW II 33289).
Jego nazwisko pojawia się w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Doktor” (nr rejestr. 40719) prowadzonego latach 1987-1989 przez SUSW - sprawa dotyczyła byłego działacza NSZZ "Solidarność" Regionu Ziemia Radomska. Akta o sygn. IPN BU 0258/459, t. 4 (10360/II).
W materiałach administracyjnych Depart. III MSW (i jego następcy Depart. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa) w zbiorze charakterystyk osób będących w zainteresowaniu operacyjnym resortu spraw wewnętrznych za lata 1967-1989 znajdują się charakterystyki (niektóre w kilku egzemplarzach) Janusza Korwina-Mikke z okresu: 26.11.1987-07.10.1989. Opracowania zawierają informacje na temat wykształcenia, dane zawodowe i dot. działalności opozycyjnej i politycznej. Są informacje na temat aresztowań, internowania i prowadzonych postępowań karnych i administracyjnych wobec ww. Akta o sygn. IPN BU 01221/34 (218/3), k. 256-274.
Jego nazwisko pojawia się w Kwestionariuszu Ewidencyjnym nr 48759 krypt. "Orzeł", założonym przez SUSW w Warszawie z powodu wygłoszenia przez jednego z członków NSZZ "Solidarność" odczytu, a prowadzonym w latach 1987-1989. Akta o sygn. IPN BU 0258/471 (10375/II).
Jego nazwisko pojawia się w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Karierowicze" nr 104469, prowadzonej w latach 1987-1990 w związku z informacjami o reaktywowaniu Polskiej Partii Socjalistycznej. Sprawa była prowadzona w latach 1987-1990. Akta o sygn. IPN BU 0248/257 (55665/II), t. 5.
Odnotowany w kartotece Biura "B" MSW z racji kontaktu 30.08. i 18.12.1987 r. z pozostającym pod obserwacją SB pracownikiem Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Karta EKB-I/84 i karta EKB-2/84 z kartoteki Biura "B" MSW.
Osoba pozostająca w 1988 r. w zainteresowaniu operacyjnym Wydziału III WUSW w Kaliszu z tytułu bycia członkiem Ruchu Polityki Realnej. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Jego nazwisko występuje w materiałach WUSW w Radomiu zawierających meldunki dzienne do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych z 1989 r. Akta o sygn.: IPN Ra 02/66 (sygn. arch. IPN BU 0282/66, 112/Ad), IPN Ra 02/67 (sygn. arch. IPN BU 0282/67, 113/Ad).
Jego nazwisko pojawia się w materiałach archiwalnych złożonych z szyfrogramów i informacji zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek operacyjnych SB WUSW w Kaliszu i RUSW z terenu województwa kaliskiego dotyczących sytuacji społeczno-politycznej i operacyjnej na terenie województwa kaliskiego za okres 23.02.-15.08.1989. Akta o sygn. IPN Ld 0044/19, t. 20.
Nazwisko Janusza Korwina-Mikkego pojawia się w materiałach archiwalnych wytworzonych w Departamencie III MSW w okresie 1-31.01.1989 (informacje i załączniki do informacji dziennych) – w załączniku do informacji dziennej z 10.01.1989 r. dotyczącym seminarium nt. stanu komunikacji społecznej odbytego z inicjatywy dziennikarzy. Akta sygn. IPN BU 0296/231 t. 7, k. 74-77.
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 6.04.1968 r., anulowane 7.07.1971 r. Odmowa wydania paszportu na wyjazd do Szwecji w 1979 r. Karta PZ-4 z kartoteki paszportowej SUSW; karta PZ-4 z kartoteki Biura Paszportów MSW.
Akta paszportowe (EATW 024381, EAWA 031320, EWA 33934/58, EA 188757). 4 karty PZ-4 z kartoteki paszportowej SUSW; akta o sygn. IPN BU 910/24381 (EATW 024381); karta PZ-4 z kartoteki Biura Paszportów MSW. Akt paszportowych o sygn. EAWA 031320, EWA 33934/58, EA 188757 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Orzeczenie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga V Wydział Karny z dn. 13.05.2010 r. w sprawie o sygn. V K 76/10/lustr stwierdzające, że Janusz Ryszard Korwin-Mikke jako kandydat na Prezydenta RP złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Zarządzenie prokuratora IPN z dnia 11.05.2010 r. w sprawie o sygn.  Ppl Wa 270/10 dotyczące Janusza Korwin-Mikke: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.