Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Edward
Nazwisko: Marczak
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 04-02-1947
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany przez Wydz. V KWMO Łódź pod nr 47871 do SOR o krypt. „Wydawcy” (nr rej. 46774). Do dnia aresztowania czynnie uczestniczył w kolportażu wydawnictw bezdebitowych „Solidarności”. Materiały złożono do archiwum pod nr 07569/II, mkf. 07569/2. Mater. o sygn. 7569/II i 7569/2 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały kontrole śledztwa Wydz. Śledczy WUSW w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej wszczął śledztwo przeciwko H. Marczakowi oskarżonemu z art. 282 a kk o „działanie zmierzające do wywołania niepokojów publicznych i rozruchów poprzez kolportowanie bezdebitowych wydawnictw”. Dnia 27.10.1983 postępowanie zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 16.02.1984 skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz 30 tys. zł grzywny. Materiały uzyskały sygn. 1369/III. IPN Ld 15/294 (1369/III).
Akta sądowe H. Marczak został oskarżony o „działanie zmierzające do wywołania niepokojów publicznych i rozruchów poprzez kolportowanie bezdebitowych wydawnictw i skazany z art. 282 a kk na 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata i 30 tys. grzywny. IPN Ld 101/46 (1281/83)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany przez Ref. III RUSW Pabianice pod nr 58314 w kategorii OZ, następnie dorejestrowany do SOR o krypt. „Drukarnia” (nr rej. 46898). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.