Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Karolina
Nazwisko: Owczarska
Nazwisko rodowe: Bogdanowicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 16-11-1927
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Owczarska została zarejestrowana 3.05.1982 pod nr 33614 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Owca" przez Wydział V-1 KS MO jako "członek »Solidarności«, Sekretarz Komisji Zakładowej". W dniu 10.11.1982 wytworzone materiały włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o nr rej. 36766, a następnie złożono w archiwum pod sygn. II-8108. Brak materiałów o sygn. II-8108. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowana 13.10.1982 przez Wydz. V-1 KS MO pod nr 36955 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "30" (nr rejestr. 36766) z powodu "wrogiej działalności w środowisku zawodowym" i dlatego, że „była inspiratorem przerwy w pracy prac. Instytutu Elektrotechniki. Motywem była chęć zaprotestowania p-ko decyzji władz o rozwiązaniu NSZZ »S«”. W dniu 18 maja 1984 sprawę "zakończono z uwagi na zaniechanie wrogiej działalności". Materiały złożono do archiwum pod sygn. II-8108. Materiałów o sygn. II-8108 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowana dnia 13.07.1984 pod nr 40931 przez Samodzielną Grupę Operacyjną (SGO) SUSW w kategorii „Zabezpieczenie”. Zachowane akta SGO dotyczące Marii Owczarskiej jako osoby sprawdzanej i obserwowanej latem roku 1984. Z tych akt wynika, że wskutek „operacyjnych ustaleń” SB wiedziała – co najmniej od początku lipca roku 1984, że Maria Owczarska „ma powiązania z podziemiem ‘S’.” W dniu 23.01.1985 funkcjonariusz SGO WUSW zapisał: „Wymieniona została zabezpieczona przez SGO WUSW z uwagi na to, że utrzymywała kontakty z rodziną poszukiwanego Zb.[igniewa] Janasa – figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Rebus”. Po ujawnieniu się Zb. Janasa sprawę przekazano do Wydz. V SUSW celem dalszego prowadzenia.” W związku z tym 23.01.1985 funkcjonariusz SGO WUSW napisał wniosek o złożenie ww. materiałów dotyczących Marii Owczarskiej w archiwum Wydz. „C” SUSW. Materiały złożono do archiwum 25.01.1985 pod nr 16859/I; mikrofilm nr 16859/1. IPN Bu 00328/290 (16859/I, IPN BU 001134/1037 (16859/1).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Związek" o nr rej. 4937. Sprawa ta była prowadzona w roku 1989 przez SB ze SUSW w Warszawie i dotyczyła wówczas jeszcze "nielegalnego" NSZZ "Solidarność", który powstał na terenie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. IPN BU 0258/442 (10311/II).
.