Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Radomyski
Miejsce urodzenia: Babice nad Sanem
Data urodzenia: 14-02-1914
Imię ojca: Stanisław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dotyczące Jana Radomyskiego zostały złożone do archiwum w dniu 04.10.1956 przez Wydz. III Dep. VI MBP. Materiały uzyskały sygnaturę 27592, następnie akta włączono do sygn. 35706/II. Materiałów o sygn. 35706/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wydział II Dep. II MSW materiały dotyczące Jana Radomyskiego złożył w dn. 15.11.1965 do archiwum pod sygn. 35706/II. Powód zainteresowania: "Przed wojną ukończył wyższą szkołę prawniczą we Lwowie oraz Szkołę Nauk Politycznych w Paryżu. W 1938 r. rozpoczął pracę w Konsulacie Polskim w Lyonie - Francja. Po wybuchu wojny wstąpił do W.P. we Francji i przez Szwajcarię wyjechał do Anglii. Po zakończeniu działań wojennych pozozstał w Anglii. Od 1960 r. zatrudniony jest w Central Europan Service BBC w Londynie". Materiałów o sygn. 35706/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) prowadzonej przez Wydz. III Dep. III MSW w latach 1963-1972. Materiały dotyczą pracowników sekcji polskiej radia „Canada", BBC i Radia Francuskiego. Akta złożono do archiwum 15.10.1974 pod sygn. 1994/IV. IPN 0236/139 (1994/IV).
Rozpracowanie operacyjne krypt. "Żurnalista" nr rej. 3368 prowadzone przez Wydział VIII Departamentu I MSW w latach 1962-1972. Powodem zainteresowania operacyjnego była działalność J. Radomyskiego na terenie Szkocji gdzie „organizował tajne zespoły wojskowe pn. »Niepodległość i Wojsko«. Był jednym z tych, którzy kładą podwaliny pod Stowarzyszenie Polskich Kombatantów”. Sprawę zakończono w 1972 r. Materiały złożono do archiwum pod nr 6729 (J-3663). IPN Bu 01227/636 (J-3663).
.