Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Sowa
Miejsce urodzenia: Janów Lubelski
Data urodzenia: 17-04-1954
Imię ojca: Edward
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Marek Sowa ówcześnie członek ROPCiO został internowany od dnia 13.12.1981 do dnia 22.07.1982 roku. Osadzony w Zakładzie Karnym we Włodawie. Materiały zarchiwizowano w Wydziale “C” WUSW w Lublinie pod sygnaturą 10190/II. Materiały zniszczono 1.07.1983 roku. Materiały 10190/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Marek Sowa dnia 16.09.1982 został zarejestrowany do numeru 28481 przez Wydział IV KW MO w Lublinie jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim “Termity” nr rej. 23922. Powód rejestracji: “wznowienie działalności na gruncie Niezależnego Zrzeszenia Studentów KUL po dniu 13.12.1981 roku. W toku prowadzenia kontroli figuranta ustalono, że był on aktywnym działaczem ugrupowań antysocjalistycznych. W czasie kilkakrotnych przeszukań dokonanych w pomieszczeniach mieszkalnych figuranta zarekwirowano literaturę bezdebitową. Dnia 13.12.1981 został internowany w Ośrodku internowania i przebywał do końca czerwca 1982 roku. Po opuszczeniu ośrodka internowania zaprzestał swojej działalności i podjął pracę”. W dniu 24.10.1982 SOR przekazano do Wydziału V KW MO w Lublinie. Dnia 24.04.1984 zaniechano prowadzenia dalszej kontroli operacyjnej. Materiały 16.06.1984 złożono w archiwum wydziału “C” WUSW w Lublinie pod sygnaturą 10355/II. IPN Lu 020/669 (10355/II), IPN Lu 0229/801 (10355/2) mikrofilm.
M. Sowa w dniu 29.01.1986 został objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim “Gospodarz”. Zarejestrowanej przez Wydział IV WUSW w Lublinie pod numerem 34148. Powód rejestracji: “sprawa dotyczyła duszpasterstwa ludzi pracy”. W dniu 15.11.1988 SO przekazano do Referatu IV SB RUSW w Lublinie. Dnia 19.12.1989 sprawa zostaje zaniechana, a materiały przekazano do archiwum Wydziału “C” WUSW w Lublinie pod sygnaturą 308/IV. Zgromadzony materiał został zniszczony we własnym zakresie za protokołem brakowania nr 031/90 z 10.01.1990. Materiały 308/IV zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Ww. widnieje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego - darowizna osoby prywatnej. IPN Po 161/1.
Marek Sowa od 17.09.1982 do 17.09.1984 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ). Zastrzeżenie o numerze Z-I-3212/82 zostało wydane na wniosek Wydziału IV KW MO w Lublinie. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.