Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Marceli
Nazwisko: Reich
Miejsce urodzenia: WŁOCŁAWEK
Data urodzenia: 02-06-1920
Imię ojca: Dawid
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Marceli Rajch

Marceli Ranicki

Marceli Reich-Ranicki

Dodatkowe informacje:

Z niektórych dokumentach wynika, że od 25.01.1945 pracował na stanowisku tłumacza-kontrolera. Z dniem 15.12.1945 oficjalnie zwolniony z pracy, w rzeczywistości skierowany do pracy wywiadowczej do Wydziału II Samodzielnego MBP. Z pisma naczelnika Wydziału II MBP ppłk. Burgina do dyrektora Biura Personalnego MBP ppłk. Orechwy: „W ciągu okresu od momentu zwolnienia do dnia dzisiejszego [24.04.1946] ppor. Reich pracował w jednej z polskich placówek zagranicznych. Przez cały czas ppor. Reich wywiązywał się sumiennie z powierzonych mu obowiązków, przejawiając wiele oddania, inicjatywy własnej i samodzielności w pracy” (IPN BU 0193/896, rozdział III, k. 16). Z wyciągu uchwały z 17.09.1946: „Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedzeniu dnia 17 września 1946 r. uchwala na wniosek Ministra Bezp. Publ. odznaczyć za wybitne zasługi, wykazane męstwo w walce z bandami dywersyjnymi oraz wzorową służbę (...) por. Reich Marceli” (IPN BU 0193/896, rozdział III, k. 29). Z charakterystyki z 11.01.1947: „Por. Reich Marceli (...) wykazuje (...) dużą inicjatywę w wykonywaniu powierzonych sobie zadań. Jest zdolnym i posiadającym szybką orientację pracownikiem. Por. Reich Marceli wykazuje dużo samodzielności w pracy oraz oddania swym obowiązkom” (IPN BU 0193/896, rozdział III, k. 19). Z charakterystyki z 17.01.1947: Reich Marceli „Wykazuje aktywność i duże zainteresowanie się kwestiami politycznymi. (...) Z agenturą umie dobrze pracować” (IPN BU 0193/896, rozdział III, k. 21). Według odpisu pisma z dnia 20.11.1952 dyrektora Departamentu Kadr MBP płk. Orchewy do dyrektora Departamentu X MBP płk. Fejgina, w lutym 1948 przeszedł na etat niejawny Departamentu VII MBP jako bezterminowo i bezpłatnie urlopowany, obejmując stanowisko zastępcy konsula generalnego RP w Londynie, a od stycznia 1949 p.o. konsula generalnego (IPN BU 0193/896, rozdział II, k. 19-21). Zwolniony dyscyplinarnie za sfałszowanie danych personalnych oraz nadużycie władzy i przeniesiony do rezerwy MON.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
RBP LUBLIN WYDZIAŁ CENZURY, ODDZIAŁ CENZURY WOJSKOWEJ NR 191 CENZOR - 10-11-1944
IPN BU 0193/896 957/V akta osobowe
MBP LUBLIN WYDZIAŁ CENZURY WOJENNEJ, ODDZIAŁ III CENZOR-TŁUMACZ - 25-01-1945
WUBP KATOWICE GRUPA OPERACYJNA KIEROWNIK - 05-02-1945
MBP WARSZAWA WYDZIAŁ CENZURY WOJENNEJ, SEKCJA III REFERENT - 15-03-1945
MBP WARSZAWA WYDZIAŁ CENZURY WOJENNEJ, SEKCJA III STARSZY REFERENT - 01-07-1945
MBP WARSZAWA WYDZIAŁ CENZURY WOJENNEJ, SEKCJA III ZASTĘPCA KIEROWNIKA - 01-09-1945
MBP WARSZAWA DO DYSPOZYCJI WYDZIAŁU PERSONALNEGO ppor. 01-12-1945 15-12-1945
MBP WARSZAWA WYDZIAŁ II SAMODZIELNY, ODDZIAŁ IV STARSZY REFERENT - 23-04-1946
MBP WARSZAWA WYDZIAŁ II SAMODZIELNY, ODDZIAŁ IV STARSZY REFERENT P.O. NACZELNIKA - 01-10-1946
MBP WARSZAWA WYDZIAŁ II SAMODZIELNY, ODDZIAŁ II, REFERAT II KIEROWNIK - 11-01-1947
MBP WARSZAWA DEPARTAMENT VII, WYDZIAŁ II KIEROWNIK SEKCJI P.O. NACZELNIKA kpt. 17-07-1947 28-01-1950