Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Józef Jan
Nazwisko: Podłużny
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 27-03-1952
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Godziesze Wielkie (powiat kaliski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
30.01.1987 zarejestrowany pod nr. 4756 w Wydz. "C" WUSW Kalisz jako upoważniony do wykonywania prac tajnych. Dziennik rejestracyjny dot. opiniowania w sprawach dopuszczenia do prac mobilizacyjnych i w kancelariach tajnych WUSW Kalisz, poz. 4756; akta MOB o sygn. IPN Ld 0173/2 t. 45; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 537/127148 (EAKL 127148).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Łd 5/09 zarządzenie z dnia 28.07.2009 dotyczące Józefa Podłużnego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą