Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Gołębiowski
Miejsce urodzenia: Narol
Data urodzenia: 02-01-1953
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Końskowola (powiat puławski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 15.11.1979 zarejestrowany w Wydz. "C" KWMO Ciechanów przez Wydz. II KWMO w Ciechanowie do nr 1598 w kategorii zabezpieczenie operacyjne ps. "G.S". Dnia 05.12.1979 przerejestrowany do kategorii kandydat na TW, po czym 18.12.1979 przerejestrowany na TW ps. "Sylwester". Rejestracji dokonano do zagadnienia "USA, zagrożenie ze strony zagranicznych ośrodków wywiadowczych." Zdjęty z ewidencji 04.12.1987 z powodu "braku możliwości operacyjnych." Materiały złożono 19.12.1987 w sekcji "C" WZO WUSW w Ciechanowie do sygn. 2620/I. Dnia 29.01.1990 akta wybrakowano zgodnie z protokołem brakowania nr 0022/89. Dziennik rejestracyjny WUSW Ciechanów, poz. 1598; dziennik archiwalny sygn. I WUSW Ciechanów, poz. 2620/I; karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; 2 karty Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. arch. Ea 405658 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW, akta o sygn. IPN BU 1535/405658 (EA 405658).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Lu 116/09 zarządzenie z dnia 15.04.2010 r. dotyczące Stanisława Gołębiowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą, zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.