Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-03-2020 14:23

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Modzelewski
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 15-04-1900
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Od 1944r. do 1948r PPR;
Od 1948r. do 1954r. PZPR;
W 1913r. Męskie Gimnazjum Filologiczne, Częstochowa;
Od 1917r. do 1918r. SDKPiL;
Od 1918r. do 1938r. KPRP/KPP, sekr. Kom. Obwod. Śląsko-Dąbrowskiego, członek Centralnego Wydziału Zawodowego i Centralnej Redakcji, ;
Od 1920r. do 1921r. internowany w obozie w Dąbiu;
W 1921r. członek KO KPRP w Lublinie;
W 1921r. instruktor partyjny KC KPRP;
Od 1921r. do 1923r. buchalter w Lubelskiej Spółdzielni Spożywców;
Od 1923r.do1937r. pobyt we Francji, czł FPK sekretarz Centralnej Sekcji Politycznej KC FPK, 1924-1925 czł KC FPK, studia na Szkole Nauk Politycznych i Uniwersytecie Paryskim;
Od 1937r.do 1945r. ZSRR;
W 1943r. przewodniczący Komisji Poborowej I DP;
W 1943r. ZPP w Moskwie
W 1944r. Centralne Biuro Komunistów Polskich w Moskwie;
W 1944r. dyrektor Agencji „Polpress”;
W 1945r. ambasador w Moskwie;
Od 1945r.do1947r. MSZ jako podsekretarz stanu reprezentował Polskę w Komisji Przygotowawczej ONZ i Komisji Bezpieczeństwa ONZ.
Od 1951r.do1954r. INS przy KC PZPR, rektor
Od 1945r. do 1947r. poseł do KRN;
Od 1947r. do 1952r. poseł na Sejm;
Członek PAN i Prezydium PAN
Zmarł 18.06.1954r.
AAN KC PZPR Akta osobowe 7933, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 208, 399;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Centralny Warszawa PPR 26-05-1945 21-12-1948 AAN KC PZPR Akta osobowe 7933; PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1985, s. 17.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa 06-1945 02-1947 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 208.
Minister Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa 06-02-1947 20-03-1951 AAN KC PZPR Akta osobowe 7933; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 208.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 18-06-1954 AAN KC PZPR Akta osobowe 7933; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 63.
Członek Rada Państwa Warszawa 20-11-1952 18-06-1954 AAN KC PZPR Akta osobowe 7933; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 171.