Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Sokorski
Miejsce urodzenia: Aleksandrowsk
Data urodzenia: 02-07-1908
Imię ojca: Michał
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Pseudonimy: „Włodek”, „Andrzej Sokor”. Od 1924r. do 1927r. KZMP. Od 1927r. do 1938r. KPP. Od 1928r. do 1931r. PPS-Lewica [1928r. sekretarz Komitetu Warszawskiego; 1929-1930 sekretarz Komitetu Śląskiego; 1930-1931 sekretarz generalny]. Od 1941r. do 1945r. WKP(b). Od 1943r. do 1944r. ZPP. Od 1943r. do 1948r. PPR. Od 1948r. PZPR. W 1926r. Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Od 1926r. do 1928r. Wydział Prawa UW. W 1928r. filologia UW. Od 1931r. do 1934r. więzienie. W 1936r. redaktor Dziennika Popularnego w Warszawie. Od 1936r. do 1939r. Wydział Chiński Instytutu Wschodniego w Warszawie. Od 1939r. do 1941r. instruktor Wydziału Oświaty Centralnej Komisji Związków Zawodowych Kolejarzy w Kowlu. Od 1941r. do 1943r. instruktor w Wydziale Oświaty Centralnej Komisji Związków Zawodowych Kolejarzy Południa w Charkowie i Tbilisi. W 1943r. członek Kolegium Redakcyjnego pisma Wolna Polska w Moskwie. W 1943r. z-ca dowódcy ds. polityczno-wychowawczych I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Od 1943r. do 1944r. z-ca dowódcy ds. polityczno-wychowawczych I Korpusu Polskiego w ZSRR. W 1944r. członek ZG ZPP w Moskwie. Od 1944r. do 1945r. Centralna Komisja Związków Zawodowych Kolejarzy, Charków. W 1945r. przedstawiciel ZG ZPP na Ukrainę we Lwowie. Od 1945r. do 1948r. sekretarz Komisji Centralnej Związków Zawodowych. Od 1966r. redaktor naczelny Miesięcznika Literackiego. Od 1980r. do 1983r. prezes ZG ZBoWiD. Od 1945r. do 1947r. poseł do KRN. Od 1947r. do 1956r. i od 1965r. do 1976r. poseł na Sejm. Delegat na I, II, III, IV, V, VI Zjazd PZPR.
Źródła: AAN KC PZPR CK VII/979; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 423.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa 03-1948 11-1952 AAN KC PZPR CK VII/979; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 192.
Zastępca Członka KC Warszawa PZPR 15-12-1948 12-12-1975 AAN KC PZPR CK VII/979; PZPR. Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 68, 85, 101, 116, 133, 155;
Minister Ministerstwo Kultury i Sztuki Warszawa 21-11-1952 19-04-1956 AAN KC PZPR CK VII/979; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 192.
Przewodniczący Komitet do Spraw Radiofonii "Polskie Radio" Warszawa 19-04-1956 12-1960 AAN KC PZPR CK VII/979; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 236, 423;
Przewodniczący Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" Warszawa 12-1960 10-1972 AAN KC PZPR CK VII/979; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 236, 423;
.