Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Henryk
Nazwisko: Klimek
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 22-03-1950
Imię ojca: Brunon
Imię matki: Gabriela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem w sprawie przeciwko m.in. A. Klimkowi. W okresie od 24.04.1982 do 15.03.1983 tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku za przynależność do NSZZ "Solidarność" oraz działalność z nią związaną w czasie obowiązywania stanu wojennego, polegającą na udziale w produkcji i kolportażu "nielegalnych wydawnictw propagandowych o treściach antypaństwowych" w okresie od 14.12.1981 do 22.04.1982. Sąd Rejonowy w Gdańsku 15.03.1983 uchylił zastosowane postanowieniem Prokuratora Marynarki Wojennej w Gdyni tymczasowe aresztowanie. IPN Gd 267/7518 (3771/85/242)
Akta prokuratorskie Akta dotyczące śledztwa PM. Śl II-114/82 w sprawie przeciwko Adamowi Klimkowi i innym podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 2, 3 i 4 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym. W aktach znajduje się postanowienie Prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej z 07.05.1982 o nieuwzględnieniu zażalenia A. Klimka na postanowienie Wiceprokuratora Marynarki Wojennej w Gdyni z 23.04.1982 o prowadzeniu jego sprawy w trybie postępowania doraźnego. IPN BU 551/101 (Pn.Nadz.II-125/82)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko m.in. A. Klimkowi, oskarżonemu o kontynuowanie działalności w zdelegalizowanym NSZZ "Solidarność" w okresie stanu wojennego, polegającej na udziale w produkcji i kolportażu "nielegalnych wydawnictw propagandowych o treściach antypaństwowych" w okresie 14.12.1981-22.04.1982. Sąd Rejonowy w Gdańsku 05.01.1983 przejął do rozpoznania akta sprawy z Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie 09.08.1983 umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 465/18, t. 1-9
.