Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Józef
Nazwisko: Brzycki
Miejsce urodzenia: Grudziądz
Data urodzenia: 11-11-1923
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Augusta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalnego rozpracowania/ Rozpracowanie Obiektowe [RO] Z. Brzycki rozpracowywany w ramach sprawy krypt. "Westerplatte" (postanowienie o wszczęciu sprawy z 29.09.1945 znajduje się w aktach śledczych IPN By 070/487) założonej na członków organizacji "AK-Zgrupowanie Westerplatte". W/w, ps. "Ordon" figuruje jako aktywny członek i komendant podejrzany o dalszą działalność i werbowanie nowych członków po formalnym zdelegalizowaniu organizacji. 10.12.1946 sprawę postanowiono zakończyć i aresztować członków organizacji. Z. Brzycki zbiegł i ukrywał się do ujawnienia przed Komisją Amnestyjną w Krakowie 08.03.1947. Jako były działacz inwigilowany w ramach sprawy "Westerplatte" przekształconej na RO. W związku z tym, że "figuranci powyższego rozpracowania w chwili obecnej nie przejawiają konkretnie wrogiej działalności", materiały wyłączono i załączono do RO "Winowajcy" ("Zdrajcy"). IPN By 084/80 t. 1-3 (892/IID)
Akta śledcze Akta śledcze dot. nielegalnej organizacji "AK-Zgrupowanie Westerplatte", założonej przez Z. Brzyckiego i działającej na terenie Grudziądza, której celem było "przemocą obalenie władzy", i która przeprowadziła "napad na posterunek MO w Świerkocinie" w 1945. W/w jako członek organizacji rozpracowywany w ramach sprawy krypt. "Westerplatte", założonej 29.09.1945 przez Ref. III PUBP Grudziądz. "Sprawy nie zdołano całkowicie uporządkować". IPN By 070/487 t. 1-2 (509/III)
Akta administracyjne "Sprawozdania dekadowe, okresowe Szefa PUBP za rok 1946 z Grudziądza". Z. Brzycki figuruje jako aktywny członek (komendant) organizacji "AK-Zgrupowanie Westerplatte" w doniesieniach agenturalnych dot. sprawy agenturowej krypt. "Westerplatte". IPN By 050/2 t. 1 (NR-2-S)
Akta administracyjne Zestawienie ujawnionych członków organizacji podziemnych w WUBP Kraków. 08.03.1947 Zbigniew Brzycki (ps. "Ordon") vel Marek Żarski ujawnił się przed Komisją Amnestyjną przy WUBP Kraków jako "członek WiN grupa Westerplatte, w st. por. pełnił funk. kom. grupy, brał udział w napadach na M. O.". IPN Kr 056/38 t. 3 (61/K)
Akta sądowe Akta sądowe w sprawie przeciwko osobom oskarżonym z art. 86 § 2 KKWP o przynależność od 1945 na terenie Grudziądza do organizacji o zabarwieniu AK. Z. Brzycki figuruje jako osoba kontaktująca się z komendantem ps. "Mróz" w/w organizacji. IPN By 66/1613-1614 (190/S)
Sprawa obiektowa-zagadnieniowa Sprawa założona w celu rozpracowania i kontroli operacyjnej byłych członków organizacji podziemia niepodległościowego działających od 1945 na terenie powiatu Nidzica, którzy po ujawnieniu nie zaprzestali działalności. Z. Brzycki, ps. "Ordon", założyciel i komendant "AK Westerplatte" figuruje w dwóch dokumentach z 04.08.1950 - charakterystyce sporządzonej przez Ref. III PUBP Grudziądz oraz w doniesieniu agenturalnym informatora WUBP Olsztyn o pseud. "Krym" dot. organizacji oddziału podziemia na terenie Olsztyna oraz w rejonie Pisza i Mrągowa. IPN Bi 087/66/1-2 (67/4)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany jako b. dowódca organizacji o zabarwieniu AK w ramach KE przez Wydz. III KWMO Szczecin w związku z podejmowaniem w 1971 prób zorganizowania wiecu wśród nauczycieli. 05.06.1978 sprawę zdjęto z ewidencji w związku z przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej. Materiały pod nr arch. 1640/2 złożono w archiwum WUSW Szczecin a następnie zniszczono za protokołem nr 2/90. Mat. o sygn. 1640/2 zniszczono 01.1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Charakterystyka Charakterystyka organizacji "Armia Krajowa-Zgrupowanie Westerplatte" działającej w Grudziądzu od marca 1945 do 18.09.1945. Z. Brzycki figuruje jako inicjator organizacji, który "do sierpnia jako jej dowódca wciągnął do organizacji ponad 50 osób, odbierał przysięgę, organizował zebrania i czynił starania o zwiększenie stanu osobowego organizacji i zaopatrzenia jej w broń. Brał udział w napadzie na posterunek MO w Świerkocinie". 08.03.1947 ujawnił się przed Komisją Amnestyjną w Krakowie. IPN By 09/57 (57/O), IPN 0176/111
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Bakałarze" założonej 28.08.1980 w związku z podejrzeniem o stwarzanie nastrojów niezadowolenia w środowisku nauczycieli. Na skutek "zaprzestania wrogiej działalności" sprawę zdjęto z ewidencji. Mat. o sygn. 14264/II zniszczono 11.10.1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta administracyjne "Ankiety i oświadczenia ujawnionych członków AK i WiN", w tym Z. Brzyckiego jako porucznika WiN. Mat. do nr arch. 781/d/3 złożono 08.02.1957 w Wydz. II Biura "C" MSW. Mat. o nr arch. 781/d/3 brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
.