Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Ciok
Miejsce urodzenia: Jadów
Data urodzenia: 23-12-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Nowy Kawęczyn (powiat skierniewicki) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
28.02.1980 zarejestrowany pod nr. 41130 przez Oddział WSW Gdynia Oksywie w kategorii TW ps. "Sasza". Materiały zarchiwizowano 19.12.1980 pod nr. 44316; zniszczono 25.05.1982 za protokołem brakowania nr 86, poz. 1335. Karta EO-4/62 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; Centralny Rejestr Agentury WSW, poz. 41130; Inwentarz Archiwalny Zespołu ZA, poz. 44316.
W 1987 jako członek rodziny kandydata do prac tajnych sprawdzany w ewidencji Biura "C" MSW przez pion "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego w Siedlcach. Karta EO-4/62 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

W dniu 17 lutego 2011 Sąd Okręgowy w Łodzi XVIII Wydział Karny wydał orzeczenie w sprawie XVIII K 30/10 stwierdzające, iż Włodzimierz Ciok złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym stwierdził, że nie współpracował on z organami bezpieczeństwa PRL w latach 1944-1990 oraz że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach.

.