Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Kaczmarek
Miejsce urodzenia: Bukowiec
Data urodzenia: 29-10-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Żelechlinek (powiat tomaszowski) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa śledcza nr RSD 7/86 m.in. przeciwko B. Kaczmarkowi, założona 19.06.1986 przez Wydzial Śledczy WUSW Piotrków Trybunalski, a zarejestrowana 23.06.1986 w Wydz. "C" WUSW Piotrków Trybunalski pod nr. 8/86. Sprawę zakończono dn. 08.12.1986; zdjęto z ewidencji 30.04.1987. Materiały złożono w archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Piotrków Trybunalski pod nr. 176/III. Dnia 17.09.1987 sporządzono mikrofilm nr 176/3. Materiały zniszczono za prot. brakowania nr 37. Karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. „C" WUSW w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach; dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych WUSW Piotrków Trybunalski, poz. 8/86 z nr repertorium 7/86; dziennik archiwalny, dział III WUSW Piotrków Trybunalski, poz. 176; książka ewidencji mikrofilmów, dział 3 WUSW Piotrków Trybunalski, poz. 176; akta o sygn. IPN Ld pf 68/175 (176/3 mkf); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapisy w ZSKO (zsko-88 i zsko-90).
29.01.1987 zarejestrowany pod nr. 9715 przez Grupę VI RUSW Tomaszów Mazowiecki jako sprawdzany w ramach SOS krypt. "Sklep". Sprawa została zarejestrowana 23.06.1986 pod nr. 9439 przez Grupę VI RUSW Tomaszów Maz. w związku z katastrofą budowlaną w Żelechlinku i kontynuowana ze względu na nastroje społeczne w gminie. Sprawę zakończono 28.02.1989 i zdjęto z ewidencji 16.03.1989. Materiały złożono w archiwum Sekcji "C" WZO WUSW Piotrków Trybunalski pod nr. 1534/II. Dnia 16.05.1989 sporządzono mikrofilm nr 1534/2. Materiały zniszczono. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Wydz. „C" WUSW w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach; karta E-16 z kartoteki "zniszczeniowej" Wydz. "C" WUSW w Łodzi, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, Skierniewicach; dziennik rejestracyjny WUSW Piotrków Trybunalski, poz. 9715 i poz. 9439; dziennik archiwalny, dział II WUSW Piotrków Trybunalski, poz. 1534; książka ewidencji mikrofilmów, dział 2 WUSW Piotrków Trybunalski, poz. 1534; akta o sygn. IPN Ld 067/1034 (1534/2 mkf); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; zapisy w ZSKO (zsko-88 i zsko-90).
Zastrzeżenie na wyjazdy zagraniczne z 13.12.1986 (047366/86/EAPP i 0368/86/PT) wniesione przez Wydział Śledczy WUSW Piotrków Trybunalski w związku z prowadzonym postępowaniem. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Łd 50/09 zarządzenie z dnia 26.01.2010 dotyczące Bogdana Kaczmarka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.