Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Albrecht
Miejsce urodzenia: Wrzeszczewice
Data urodzenia: 07-10-1914
Imię ojca: Jan
Imię matki: Natalia
Dodatkowe informacje:

W PPR od 1942 r., następnie w PZPR, podpułkownik LWP. W 1933 roku rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, przerwane w roku 1936. Członek Komunistycznego Związku Młodzieży Polski od 1934 r., w 1938 r. wchodzi w skład Komitetu Warszawskiego tej organizacji. W 1936 roku studiuje na Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, w latach 1938-1939 działa w Klubie Demokratycznym.
Po wybuchu wojny w 1939 roku we Lwowie gdzie działa między innymi w Związku Walki Wyzwoleńczej. W 1942 r. aresztowany przez gestapo i więziony w obozach na Majdanku we Flosenburgu i Gross Rosen.
W okresie powojennym był m.in., Przewodniczącym Stołecznej Rady Narodowej (1950-1956), członkiem Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (od 30.12.1960 r.), Pełnomocnikiem Rządu ds Wykorzystania Energii Jądrowej (3.04.1968 r.).
Poseł do KRN od 12.1945 roku, następnie poseł na Sejm Ustawodawczy (1947-1952) i Sejm PRL I-IV kadencji, delegat na Zjazd PZPR (I-IV).
Źródło: Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 3112/184, s. 4, 9, 10, 13, 26, 29, dalej, ARM 3112/184, s...; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 329-330; Informator, skład centralnych władz PPR, I sekretarze komitetów wojewódzkich, zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, wspólne posiedzenia KC PPR i CKW PPS 1944-1948. opracował J. Jakubowski 1970, dalej, Informator, oprac. J. Jakubowski, 1970, s...; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej, PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s....; PPR-PPS zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, Warszawa 1985, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PPR 1942 1942 ARM 3112/184, s. 9; Mołdawa T.,Ludzie władzy 1944-1991, s. 329.
I Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PPR 30-05-1945 10-10-1948 Informator, oprac. J. Jakubowski, 1970, s.19.
Członek Komitet Centralny Warszawa PPR 12-12-1945 11-1948 PPR-PPS, oprac. J. Jakubowski, 1985, s. 22,
Członek sekretariat Komitet Centralny Warszawa PPR 17-03-1947 3-11-1948 Informator, oprac. J. Jakubowski, 1970, s. 8; PPR-PPS, oprac. J. Jakubowski, 1985, s. 31.
Kierownik Wydział Propagandy i Prasy Komitet Centralny Warszawa PPR 09-1948 12-1948 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 230.
Kierownik Dział Propagandy Kultury i Oświaty Komitet Centralny Warszawa PPR 10-1948 12-1948 Mołdawa T. , Ludzie władzy 1944- 1991, s. 330.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PPR 03-11-1948 12-1948 Informator, oprac. J. Jakubowski, 1970, s. 7.
Kierownik Dział Propagandy Kultury i Oświaty Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-12-1948 13-04-1950 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 105.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 03-1954 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 75,
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 16-11-1968 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 60, 123.
Członek Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 05-04-1955 16-11-1960 ARM 3112/184, s. 22, 21; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 80-81.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-03-1956 19-03-1959 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 89, 93.
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-10-1956 21-01-1961 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 90, 104.
Zastępca Przewodniczącego Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 20-02-1957 16-11-1960 ARM 3112/184, s. 10, 21; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 80-81.
Minister Ministerstwo Finansów Warszawa Brak 16-11-1960 15-07-1968 ARM 3112/184, s. 12, 21.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielgalnych organizacji Biura "C"MSW Karta E-14/1: zapis z dnia: 31-I-76 r. o treści "Materiały w Wydz. II Biura "C" MSW" nr 250/X/79,119, 101, 170, 140, 156, 177 t. 1,8,9,13; 198, 204, 207, 208, 225, 373/X; 802/X", [poniżej zapis]:"Przechodzi w spr.[awie]". Do 1939 r. członek "Sekcji Młodych" Klubu Demokratycz[nego], II sekr. PPR - na ter. W-wy. Współpracował z Oddz. II " IPN BU 0298/349 (MSW 250/X/79), IPN BU 0298/386 (MSW 250/X/119), IPN BU 0298/370 (MSW 250/X/101), IPN BU 0298/437 (MSW 250/X/170), IPN BU 0298/408 (MSW 250/X/140), IPN BU 0298/424 (MSW 250/X/156), IPN BU 0298/444 (MSW 250/X177 t. 1,8,9,13) c.d. sygnatur materiałów dot. zapisu: IPN BU 0298/464 (MSW 250/X/198), IPN BU 0298/470 (MSW X/204), IPN BU 0298/473 (MSW 250/X/207), IPN BU 0298/474 (MSW 250/X/208), IPN BU 0298/490 (MSW 250/X/225), IPN BU 0298 (MSW 373/X), IPN BU 0298/630 (MSW 802/X).
Operacyjne zabezpieczenie osoby. Karta EO-4/77: " zarejestrowany w Wydz. II Biura "C" 09.04.86 r. pod numerem 96371, w kat. "operacyjne zabezpieczenie osoby", przez Zesp. Oper. VIII Dep. III, zmiana Zespołu VIII na Wydz. VIII w dniu 27.02.1989 kartą E-16. W dniu 14.04.1989 r. zmieniono prowadzącego sprawę pracownika operacyjnego, karta E-16. Karta E-16 z dnia 26.01.1990 z kartoteki odtworzeniowej: "Drugostronnie wymienioną rejestrację w Biurze "C" MSW do nr 96371 proszę anulować. Materiałów brak ." Karta EO-4/79 z kartoteki odtworzeniowej: zapis z dnia 18.XI.89, treść zapisu: "WPG DUSW W-wa Śródm - Pg - III616/? [...] handel." Zapis z dnia 18.I.90, treść zapisu:"W VII DOKPP - OE-VII ozn.(...)" materiałów brak.
.