Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Bierut
Miejsce urodzenia: Rury Jezuickie
Data urodzenia: 18-04-1892
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Marianna
Znany/a też jako:
Jerzy Bolesław Bielak

Bolesław Birkowski
urodzony/a 17- 06-1890 Wilno

Bolesław Bierut
urodzony/a 18- 04-1892 Rury Brygidkowskie
Imiona rodziców: Wojciech Marianna


Dodatkowe informacje:

Pseudonimy: "Anatol", "Bielak", "Borzęcki", "Janowski", "Mietek", "Mikołaj", "Tomasz", "Tomasz Biały", "Wacek", "Wagner".
Od maja 1943r. w PPR, od 1948r. w PZPR. W 1905r. szkoła elementarna w Lublinie, w 1918r. na kursach spółdzielczych przy Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, od 1924r. do 1925r. szkoła partyjna KPP w ZSRR, od 1928r. do 1930r. słuchacz Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w ZSRR. Od 1912r. w PPS-Lewica, od 1918r. w KPRP i KPP [m.in. 1922-1925 czł. Centralnego Wydziału Spółdzielczego KC, w 1924 funkcjonariusz w Będzinie, 1926-1927 kier. Centralnej Techniki Partyjnej, 1927 czł. Tymczasowego Sekretariatu KC, w 1932r. sekretarz Komitetu Okręgowego w Łodzi, w 1933r. czł. Sekretariatu KC i Centralnego Wydziału Wojskowego w Gdańsku]. W 1918r. organizator Rad Delegatów Robotniczych w Warszawie. Do 1912r. zecer i metrampaż, od 1915r. w Lubelskiej Spółdzielni Spożywców [m.in. kier. i czł. zarządu], a także od 1921r. czł. Rady Nadzorczej Spółdzielni Spożywców w Warszawie, czł. Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich, Komisji Rewizyjnej Spółdzielni Wydawniczej "Książka", od 1930r. do 1931r. działał z ramienia Kominternu w Austrii, Czechosłowacji, Bułgarii, w 1933r. sekretarz KC MOPR, od 1933r. do 1938r. w więzieniu. Od 1939r. w ZSRR m.in. w Kowlu, Kijowie, Białymstoku, Mińsku, od 1943r. w Warszawie czł. władz PPR i red. Trybuny Wolności. Od 1952r. do 1956r. przewodniczący Prezydium OK FN, od 1943r. do 1947r. poseł do KRN, od 1947r. do 1956r. poseł na Sejm, Zmarł 12 III 1956 r.
Źródła: AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/I-1, 254/II-2, 254/III-2; Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. nacz. F. Tych, T 1 A-D Warszawa 1985; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Centralny Warszawa PPR 07-1943 12-1948 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s.337, 338.
Członek sekretariat Komitet Centralny Warszawa PPR 11-1943 07-1944 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 337, 338.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PPR 08-1944 20-12-1948 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy, s. 244, 337, 338, PPR-PPS. Zjazdy i kongresy, oprac. J. Jakubowski, s.18, 29,
Prezydent Krajowa Rada Narodowa Warszawa 20-09-1944 4-02-1947 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D,  T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 89.
Prezydent Rzeczypospolitej Warszawa 05-02-1947 20-11-1952 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 89.
Sekretarz Generalny Komitet Centralny Warszawa PPR 03-09-1948 20-12-1948 Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 244, 248.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PPR 03-11-1948 20-12-1948 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 244.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 12-03-1956 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s.60, 77.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 12-03-1956 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 260.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 16-03-1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 249.
Przewodniczący Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 16-03-1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 260.
Przewodniczący sekretariat Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 16-03-1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 337.
Przewodniczący Komisja Biura Politycznego ds. Bezpieczeństwa Publicznego KC Warszawa PZPR 24-02-1949 H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, W-wa 1997, s. 24.
Przewodniczący Sekretariat Biura Organizacyjnego Komitet Centralny Warszawa PZPR 10-05-1950 16-03-1954 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 337, 338
Prezes Rada Ministrów Warszawa 20-11-1952 18-03-1954 Słownik Biograficzny, t. 1 A-D,T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 174.
I Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-03-1954 12-03-1956 AAN Bolesław Bierut Archiwum 254/II-2, 254/III-2, Słownik Biograficzny, t. 1 A-D, T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 260.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji Karta E-14/1, treść karty: Akta sądowe przedwojenne, "przechodzi" w materiałach. Materiały dotyczące między innymi B. Bieruta w dniu 24.02.1973 r. pobrał naczelnik Wydz. II Biura C MSW pułkownik Jan Starzycki[?]. "Przechodzi" w materiałach Władysława Gomułki, (23.12.1975), "przechodzi" w materiałach Stanisława Guzickiego (19.12.1976), w teczce znajduje się rękopis Bieruta 514/Xt 11; (29.03.1977). Sygn. IPN BU 0298/58 (MSW 250/X/87), Sygn. IPN BU 0298/370 (MSW250/X/101, Sygn.0298/435 (MSW 250/X/167), Sygn. IPN BU 0298/426 (MSW 250/X/158),Sygn. IPN BU 0298/490 (MSW 250/X/225), Sygn. IPN BU 0298/319 (MSW 250/X/49) Sygn. IPN BU 0298/326 (MSW 250/X/56) , Sygn. IPN BU 0298/359 (MSW 250/X/90), Sygn. IPN BU 0298/764 (MSW 934/X), Sygn. IPN Rz 04/326 (H-33 T.1)
.