Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Szot
Miejsce urodzenia: OPOKA
Data urodzenia: 12-04-1917
Imię ojca: Mateusz
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

Członek PPR od 1942 r., następnie w PZPR.
W okresie okupacji członek Robotniczo-Chłopskiej Organizacji Bojowej a następnie PPR. Jesienią 1942 r. został sekretarzem Komitetu Powiatowego PPR w Kraśniku. Funkcje tę pełnił przynajmniej do 1943 r. W nieznanym bliżej okresie Szot został skarbnikiem oraz członkiem egzekutywy Komitetu Okręgowego PPR w Lublinie. Był także, jako przedstawiciel PPR, oddelegowany do sztabu obwodu Armii Ludowej (AL). Pełnił tam funkcję oficera ds. propagandy. W 1944 r. wszedł w skład Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Jesienią 1944 r. wstępuje (z polecenia PPR) do aparatu bezpieczeństwa publicznego. Pracuje tam do lipca 1945 r. 1 kwietnia 1948 r., Szot został „powołany” do Ludowego Wojska Polskiego. Służba żołnierska nie przeszkodziła mu w jednoczesnym pełnieniu funkcji delegata woj. lubelskiego na Kongres Zjednoczeniowy w grudniu 1948 r. Służąc w wojsku pełnił szereg funkcji kierowniczych: był zastępcą dowódcy pułku ds. wyszkolenia 34 Pułku piechoty 8 DP, dowódcą jednostki wojskowej nr 3770, dowódcą Samodzielnego Batalionu Szkolnego LWP. 8 grudnia 1952 r. został zwolniony z wojska. W latach 1953-54 pełnił funkcję dyrektora departamentu wojskowego w Ministerstwie Skupu natomiast w latach 1955 – 1956 pełnił funkcję dyrektora Warszawskich Okręgowych Zakładów Zbożowych. W 1957 roku został wybrany posłem na Sejm PRL II kadencji.
Bibliografia:
AAN, CK/X/2892, teczka osobowa Stanisława Szota, AAN, sygn. 8135, teczka osobowa Stanisława Szota, AIPN BU 0193/4395, akta osobowe Stanisława Szota, AIPN BU 0305/390, akta osobowe Stanisława Szota, AIPN Lu 0357/2270, karta ewidencyjna funkcjonariusza Resortu Bezpieczeństwa Publicznego Stanisława Szota, Archiwum Kancelarii Sejmu RP, Ankieta poselska Stanisława Szota, AP Lublin, KW PZPR Lublin, zbiór wspomnień i relacji, sygn. 136, [wspomnienia Stanisława Szota „Kot”], Drabik Rafał, Stanisław Szot (1917-2008) Funkcjonariusz UB, aparatczyk PPR/PZPR, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 32: 2010, s. 381-388.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Warszawa PPR 1945 15-12-1948 AAN, CK/X/2892, teczka osobowa Stanisława Szota, PPR-PPS. Zjazdy i kongresy, oprac. J. Jakubowski, s. 29;
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Lublin PPR 07-1945 1-12-1947 AAN, CK/X/2892, teczka osobowa Stanisława Szota; AP Lublin, KW PPR zespół 1233, sygn. 425, CAW 1643/79/696, PPR-PPS. Zjazdy i kongresy, oprac. J. Jakubowski, s. 40;
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Lublin PPR 07-1945 1-12-1947 AP Lublin, KW PPR Lublin, sygn. 8-9.
Starszy Inspektor Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PPR 17-12-1947 31-03-1948 AAN, CK/X/2892, teczka osobowa Stanisława Szota; AAN, KC PPR, Sekretariat – Wydział Personalny, sygn. 295/VII-79, k. 193.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Lublin PZPR 17-11-1956 14-12-1956 AIPN BU 0305/390, akta osobowe Stanisława Szota; Archiwum Kancelarii Sejmu RP, Ankieta poselska Stanisława Szota z 1957r. PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s.313;
Sekretarz Rolny Komitet Wojewódzki Lublin PZPR 15-12-1956 12-1957 Archiwum Kancelarii Sejmu RP, Ankieta poselska Stanisława Szota z 1957r. CAW 1643/79/696, PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s.313;
Członek Egzekutywa Podstawowa Organizacja Partyjna przy ambasadzie polskiej w Chińskiej Republice Ludowej. PEKIN PZPR 11-1963 31-10-1966 AIPN BU 0305/390, akta osobowe Stanisława Szota.
Sekretarz Komisja Kontroli Partyjnej Wojska Polskiego Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego Warszawa PZPR 21-08-1970 3-09-1976 CAW 1643/79/696;
.