Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Michał
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 25-09-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Melania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Bogdan Olszewski został zatrzymany 13.12.1981 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku jako starszy asystent na Uniwersytecie Gdańskim oraz społeczny współpracownik BIPS. Na w/w nie wydano nakazu internowania, dlatego sprawę przejął Wydział III KWMO. IPN Gd 0207/10/1 cz. 1 (911/2); IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] Pojawia się w materiałach zarejestrowanej 14.11.1980 sprawy obiektowej o krypt. „Klan” (przerejestrowanej następnie na „Związek”) dotyczącej „operacyjnej ochrony” NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Został wyznaczony do „aktywnego zabezpieczenia operacyjnego w ramach aktualnie prowadzonych spraw operacyjnych”. Miało to związek z wyborem w/w na członka władz regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Plan nie został zaakceptowany przez kierownictwo KWMO w Gdańsku. W aktach znajdują się również stenogramy z podsłuchów prowadzonych podczas zebrań związku, w których brał udział Bogdan Olszewski. IPN Gd 003/166 t. 13, 14, 23 (185/IV)
Osoba zabezpieczona [OZ] 2.12.1983 zarejestrowany do kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Kartę wycofano 30.08.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Występuje w aktach śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku w sprawie zorganizowania przez grupę działaczy Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” zebrania, w czasie którego wydano oświadczenie wzywające do strajków i akcji protestacyjnych 28.02.1985. Zostało ono rozpowszechnione przez Radio Wolna Europa. Bogdan Olszewski był przesłuchiwany w tej sprawie 8.03.1985. Przyznał się do kontaktów z działaczami związku, odmówił jednak składania innych wyjaśnień. IPN Gd 77/12 t. 1
Dokumentacja audiowizualna Dokumentacja filmowa przedstawiająca pielgrzymkę obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku, procesję Bożego Ciała w centrum Gdańska z udziałem czołowych działaczy NSZZ "Solidarność", manifestacje pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, sytuację ogólną w rejonie Stoczni Gdańskiej im. Lenina i kościoła św. Brygidy w Gdańsku. W dn. 15.05.1988 Bogdan Olszewski brał udział w obchodach uroczystości Bożego Ciała w Gdańsku. IPN Gd 334/16
Materiały ewidencyjne Trzykrotnie obserwowany przez Wydział „B” WUSW w Gdańsku jako kontakt osób inwigilowanych przez WUSW. Materiałów brak. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
Akta administracyjne Tygodniki i biuletyny „Solidarności” oraz „Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach jej naprawy - wersja wstępna” opracowany przez komitet redakcyjny konserwatorium „Doświadczenie i przyszłość”. Bogdan Olszewski jako współredaktor „Tygodnika Biura Informacji Prasowej NSZZ »Solidarność« BIPS” znajdował się w zespole opracowującym na podstawie teleksowych serwisów informacyjnych materiały z I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniach 5-10.09.1981. Zostały one zamieszczone w zbiorze wydanym do użytku wewnętrznego NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 07/52 t. 2/15 (53/2)
.