Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zbigniew Kazimierz
Nazwisko: Maciąg
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 03-04-1943
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 03.1967. Członek ZMS od 1958. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego od 1967. Od września 1983 dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr MPCHiL "Dosco" w Łodzi.

Przebieg kariery partyjnej: lektor KW PZPR, wizytator szkolenia partyjnego KW PZPR w Łodzi, wykładowca WUML w Łodzi - brak bliższych danych.

Źródła: AP Łódź, KŁ PZPR, 530 (protokóły z posiedzeń Egzekutywy KŁ za IV-VI 1979); Tamże, 770 (ustalenia posiedzeń Sekretariatu KŁ za VII-IX 1983); Tamże, listy płac KŁ PZPR za 05.1975-03.1979, 3/144-151, 3/153-164, 3/166-192; Tamże, wykaz pracowników KŁ PZPR - 1975, 3/139; Tamże, wykaz pracowników KŁ PZPR - 1976, 3/152; Tamże, wykaz pracowników KŁ PZPR - 1977, 1978, 1980, 3/165; Tamże, KU PZPR w UŁ, 149 (POP przy Wydz. Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Protokóły zebrań 1972-1976); AUŁ, akta osobowe 13053.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz POP przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Łódź PZPR 29-10-1970 19-10-1972 AP Łódź, KU PZPR w UŁ, 149, k. 77-99 (Sprawozdanie z działalności POP za okres od 29.10.1970 do 19.10.1972), k. 103 (protokół Komisji Skrutacyjnej z zebrania sprawozdawczo-wyborczego POP w dn. 19.10.1972); AUŁ, akta osobowe 13053 - opinia o Z. Maciągu (brak daty).
Członek Egzekutywa POP przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Łódź PZPR 29-10-1970 19-10-1972 AP Łódź, KU PZPR w UŁ, 149, k. 77-99 (Sprawozdanie z działalności POP za okres od 29.10.1970 do 19.10.1972), k. 103 (protokół Komisji Skrutacyjnej z zebrania sprawozdawczo-wyborczego POP w dn. 19.10.1972).
Członek Komisja Problemowa POP przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Łódź PZPR 02-12-1972 AP Łódź, KU PZPR w UŁ, 149, k. 110-129 (protokół zebrania POP w dn. 07.12.1972).
Zastępca Kierownika Wydział Nauki i Oświaty Komitet Łódzki Łódź PZPR 01-05-1975 04-1979 AP Łódź, KŁ PZPR, listy płac KŁ PZPR za 05.1975-03.1979, 3/144-151, 3/153-164, 3/166-192; Tamże,530, k. 1-3 (protokół nr 5/79 posiedzenia Egzekutywy KŁ PZPR z dnia 05.04.1979); Tamże, 743, k. 174-176 (postanowienia Sekretariatu KŁ nr 11/75 z dn. 14.04.1975).
Kierownik Kancelaria I Sekretarza Komitet Łódzki Łódź PZPR 05-04-1979 1-09-1983 AP Łódź, KŁ PZPR, 530, k. 1-3 (protokół nr 5/79 posiedzenia Egzekutywy KŁ PZPR z dnia 05.04.1979); Tamże, 770, k. 46 (ustalenia Sekretariatu KŁ nr 16/83 z dn. 29.08.1983).
.