Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Kazimierz Czesław
Nazwisko: Świtała
Miejsce urodzenia: RAKONIEWICE
Data urodzenia: 21-04-1923
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Prawnik. W PPR od 8.03.1948r., następnie w PZPR. Od sierpnia 1944 roku, służba w 37 pułku artylerii, następnie w Oficerskiej Szkole Artylerii II Armii WP, ukończonej z końcem 1944 roku, w stopniu podporucznika. Brał udział w walkach II Armii WP, jako dowódca plutonu ogniowego i oficer łącznikowy sztabu artylerii II Armii WP. Zdemobilizowany w 1946 roku, w stopniu porucznika. W okresie 1949 - 1951 słuchacz Wyższej Szkoły Prawniczej im. T. Duracza w Warszawie. Od 1952 roku mgr praw, Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Słuchacz Studium Zaocznego Szkoły Partyjnej przy KC PZPR - bliższych danych brak. Od 1952 roku pracował w sądownictwie, najpierw jako sędzia Sądu Powiatowego dla m. Poznania, pełni wówczas między innymi funkcję Wojewódzkiego Kierownika Szkolenia Ideologiczno-Zawodowego (styczeń 1952r.). Od 1955 roku Prezes Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Następnie od 1958 roku wiceprezes Sądu Wojewódzkiego dla miasta stołecznego Warszawy, potem Dyrektor Departamentu Nadzoru Sądowego w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1961 roku został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Wojewódzkiego dla m. st. Warszawy. Od 02.1972 do 03.1986 roku Szef Kancelarii Sejmu PRL.
IPN BU 2347/21, s. 3, 5, 88, 169, 170, 175a, 176, 178, 180; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 433.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Podstawowa Organizacja Partyjna przy Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza Warszawa PZPR 1948 1949 IPN BU 2347/21, s. 172.
I Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Sądach Poznańskich Poznań PZPR 1952 1954 IPN BU 2347/21, s. 172.
Członek Egzekutywa Podstawowa Organizacja Partyjna przy Sądzie Wojewódzkim Poznań PZPR 1954 IPN BU 2347/21, s. 172.
Zastępca Prokuratora Generalnego Prokuratura Generalna PRL Warszawa 31-05-1961 12-1965 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 242.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Sprawiedliwości Warszawa 01-12-1965 05-1967 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 209.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa 01-06-1967 07-1968 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 208.
Minister Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa 15-07-1968 13-02-1971 IPN BU 2347/21, s. 22, 37; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 208.
Członek KC Warszawa PZPR 11-1968 12-1971 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 433.