Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Karol
Nazwisko: Krementowski
Miejsce urodzenia: Jasło
Data urodzenia: 02-01-1940
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Lotnik" założonej 13.03.1979 pod nr 27530, następnie 24.03.1979 przekwalifikowanej na SOR. Podejrzany o kolportaż "literatury antysocjalistycznej". 20.08.1980 rozpracowanie zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Materiały złożono w archiwum pod nr II-17545. następnie zniszczono. Materiałów archiwalnych sygn. II-17545 brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku dot. niestosownych wypowiedzi w/w pod adresem funkcjonariusza MO wygłaszanych przez radiowęzeł w Gdańskich Zakładach Elektronicznych "Unimor". W związku z tym, że "wystąpienia Krementowskiego zawierają elementy znieważenia funkcjonariusza oraz w swej treści są sprzeczne z celami i zasadami działania rozgłośni zakładowych" 21.01.1981 Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku przeprowadził z w/w rozmowę ostrzegawczą w Prokuraturze Wojewódzkiej w Gdańsku. IPN Gd 418/46 (394/91).
Akta operacyjne Akta sprawy dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w województwie gdańskim. W materiałach znajduje sie arkusz ewidencyjny w/w jako osoby podlegającej internowaniu z dnia 17.11.1980, aktualnie przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" przy GZE "Unimor", rozpracowywanego w ramach SOR krypt. "Lotnik". "Działalność Wiesława Krementowskiego kwalifikuje sie do prewencyjnej izolacji. W przypadku uzyskania materiałów dowodowych dot. kolportażu wrogich materiałów istnieje możliwość wszczęcia śledztwa". IPN Gd 0207/10 t. 1-2, IPN Gd 340/2 t. 1-2 (IPN 01439/53,IPN 0754/10,911/2).
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Wiesław Krementowski widnieje jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy GZE "Unimor", członek Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, kontrolowany operacyjnie poprzez agenturę, przewidziany do internowania, z którym Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku planował nawiązać kontakt operacyjny. Był poszukiwany w celu internowania, gdyż od 12.12.1981 ukrywał się: "Do chwili obecnej nie stwierdzono faktu podejmowania przez w/w działalności konspiracyjnej". IPN Gd 003/166 (185/IV) t.1, 8-9, 12, 15-17, 19, 23-25, 27.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku w ramach SOS krypt. "Spiker" założonej 28.01.1981 pod nr Gd 38629. Sprawę zakończono 23.06.1983. Materiały połączono ze sprawą krypt. "Lotnik" nr rej. Gd 27530 składając do archiwum pod nr II-17545. Akta nie zachowały się. Materiałów archiwalnych sygn. II-17545 brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. założeń taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Wiesław Krementowski widnieje na "Wykazie osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym do internowania" z dnia 27.12.1981. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 20.02.1985 zarejestrowany pod nr 50775 do SOR krypt. "Gazeta" założonej 16.07.1982 pod nr 44538 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku w zw. z działalnością "nielegalnej struktury byłej >S< w Unimorze". W/w "w latach 1982-85 aktywnie działał w nielegalnych strukturach. Aktualnie zaprzestał wrogiej działalności". Sprawę zakończono 23.12.1987. Materiały złożono w archiwum pod nr II-19481, następnie zniszczono za protokołem nr 7/89. Materiałów archiwalnych sygn. II-19481 brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Przechodzi w ramach sprawy krypt. "Federacja" dot. młodzieżowej organizacji "Federacja Młodzieży Walczącej" działającej na terenie Gdańska. Jej członkowie kolportowali "nielegalne" wydawnictwa oraz organizowali happeningi. W materiałach zachowało się pismo Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku do Wydz. III WUSW w Olsztynie z dnia 18.02.1988, w którym występuje w/w. (Pismo zawiera dane osobowe, adres zamieszkania w/w i informację, że nie pozostaje on w operacyjnym zainteresowaniu Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku). IPN Gd 0027/3839 (19956/II) t. 3
.