Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Maria
Nazwisko: Augustyn-Urbanowicz
Nazwisko rodowe: Augustyn
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 03-09-1942
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W grudniu roku 1977 Anna Augustyn-Urbanowicz została odnotowana w kartotece Biura „B” MSW: „13.12.1977. Kontakt telef[oniczny] z ob[ywatelem] Wielkiej Brytanii (…)”. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
W latach 1981-1989 Anna Augustyn-Urbanowicz była rozpracowywana w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia, a następnie Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Wdowa"/"Powielacz" (nr rejestracyjny 3838) z powodu działalności w środowisku nauczycielskim Skierniewic. Była członkiem Międzyszkolnego Komitetu NSZZ "Solidarność" Pracowników Szkolnictwa, a następnie członkiem Zarządu Oddziału i redakcyjnego zespołu pisma "Niezależność" przy Zarządzie Regionu "Mazowsze". Po zwolnieniu z internowania podjęła działalność w konspiracyjnych strukturach "Solidarności". Brała udział w przygotowywaniu artykułów do niezależnej od władz prasy, uczestniczyła w uroczystościach kościelnych nawiązujących do narodowych rocznic, udostępniała swoje mieszkanie na spotkania działaczy "Solidarności". Materiały o sygn. arch. 1049/II wybrakowano za protokołem brakowania nr 2/89. Materiałów o sygn. 1049/II brak. Wpis na podstawie akt admin. IPN Ld 052/99 (6/17/90) i zapisów ewidencyjnych.
Akta internowanej 13.12.1981 Anny Augustyn-Urbanowicz – członkini Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana na wniosek komendanta wojewódzkiego MO w Skierniewicach. Powód tego wniosku: „prowadziła działania agitacyjne, ukierunkowane na nieposzanowanie obowiązujących norm prawnych”. Osadzona kolejno w: Zakładach Karnych w Łowiczu i w Warszawie-Grochowie, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Zwolniona 14.07.1982. IPN Bi 53/01, IPN Ld 052/36 (64/R-5/36/90), IPN Po 561/1, IPN Po 161/1.
Akta śledztwa przeciwko Annie Augustyn-Urbanowicz i innym - oskarżonym o działalność w konspiracyjnych strukturach NSZZ „Solidarność” oraz o kolportaż bezdebitowej literatury. To śledztwo było prowadzone od 12.03.1983 przez Wydział Śledczy KW MO Skierniewice. Umorzono je 21.07.1983 w oparciu o amnestię - ogłoszoną 22.07.1983. IPN Ld Pf 36/38 (72/III).
Zastrzeżenie zagranicznych wyjazdów do wszystkich krajów świata zostało wniesione przez Wydział III WUSW w Skierniewicach dnia 10.08.1988 (do nr rejestr. sprawy SK17/Z/88). Powodem było podejrzenie, że Anna Augustyn-Urbanowicz „kontynuuje nielegalną działalność polityczną skierowaną przeciw interesom PRL”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w materiałach operacyjno-śledczych MSW z roku 1981 - zawartych w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Watra" dotyczącej Jacka Kuronia. IPN BU 0204/1417 t. 46.
.