Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Sauk
Miejsce urodzenia: WILNO
Data urodzenia: 21-07-1944
Imię ojca: Robert
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 248/08, zarządzenie z dn. 10.02.2009 r. dot. Jacka Sauka. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu z 7.06.1971 (nr: Z-III-1930-EAGd/71) - "ma zamiar wyjechać do Belgii i odmówić powrotu do kraju". Brak informacji o zdjęciu zastrzeżenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Brak możliwości określenia powodów rezygnacji z próby pozyskania do współpracy. Mat. o sygn. 41161/I-k zniszczono 21.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W dniu 16.02.1983 zarejestrowany pod numerem 25621 jako figurant do SOS krypt. „Demokryt” (nr rej. 25551). Powód: inicjował negatywne wystąpienia pod adresem kierownictwa Szkoły Morskiej w Szczecinie. Mat. o sygn. 14620/II zniszczono 21.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła zorganizowania „punktu kontaktowego do przerzutu nielegalnej literatury”. J. Sauk występuje w sprawie jako bliski kontakt figuranta i aktywny działacz NSZZ „Solidarność” oraz jeden z redaktorów pisma „Pro Memoria”. IPN Sz 0053/519 (17150/2 mf)
.