Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stefan
Nazwisko: Staszewski
Nazwisko rodowe: Szuster
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 13-11-1906
Imię ojca: Adam
Znany/a też jako:
Fenigsztajn

Zelik Szpicberg

Lewek Szpicberg

Abram Weisman

Gustaw Szuster
urodzony/a 13- 11-1906 Warszawa
Imiona rodziców: Abram Chana


Dodatkowe informacje:

Od lutego 1945 w PPR, od 15.12.1948 w PZPR. Pseudonimy: "Adam", "Janek", "Stefan", "Gutek", "Rowiński", "Rudy".
W 1921 w KZMP, 1923-1933 w KPP, 1933-1937 w WKP(b). W 1926 roku studiował w Moskwie w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej, przy Komitecie Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej. W 1936 roku usunięty z WKP(b) następnie w 1938 roku aresztowany i skazany na 15 lat obozu na Kołymie. Zwolniony z obozu wraz z grupą innych komunistów w styczniu 1945 roku, przyjechał do Polski.
W okresie od kwietnia 1947 do lipca 1948 redaktor naczelny "Trybuny Robotniczej" w Katowicach.
W 1968 wykluczony z partii, według innych źródeł wystąpił sam. Później sympatyzował z powstającym Komitetetm Obrony Robotników (KOR), czy NSZZ "Solidarność"., został zaproszony na I Krajowy Zjazd Delegatów "S" w Hali Olivii.
Źródła: AAN CK/VII-1427; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...,.; A.Pacholczykowa, Staszewski Stefan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 42, s. 532-536.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Iii Sekretarz Komitet Wojewódzki Katowice PPR 08-1945 AAN CK/VII-1427.
Sekretarz Propagandy Komitet Wojewódzki Katowice PPR 04-1947 07-1948 PSB, 42, s. 533.
Kierownik Wydział Prasy i Wydawnictw Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-12-1948 18-01-1954 Informator, red. K. Persak, 2000, s. 129 ;AAN CK/VII-1427.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-04-1949 17-03-1954 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 69, 85.
Pełnomocnik Ds. Usprawnienia Działalności Pom Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-03-1954 27-08-1955 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 109, dalej: Informator, red. K. Persak, 2000, s...,.
Zastępca Członka Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-03-1954 1959 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 85, AAN CK/VII-1427.
I Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PZPR 22-09-1955 25-02-1957 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 330; AAN CK/VII-1427.
Prezes Polska Agencja Prasowa Warszawa Brak 07-1957 02-1959 Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 238.