Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Arent
Miejsce urodzenia: Mława
Data urodzenia: 03-07-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 29.10.1981 Tadeusz Arent został zarejestrowany przez Wydz. III-A/ V-2 KW MO Katowice w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o krypt. "Glaca", nr rejestr. 47452. Był rozpracowywany jako wiceprzewodniczący, a następnie jako przewodniczący Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie. Celem prowadzenia tej sprawy była „operacyjna kontrola” jego działalności oraz „dążenie do skompromitowania figuranta i wyeliminowania go z pełnionej funkcji w NSZZ ‘Solidarność’”. Po akcji skierowanej przeciwko kierownictwu zakładu (w tym wywiezieniu na taczce przewodniczącego Rady Zakładowej) 24.09.1981 Tadeusz Arent na wniosek Prokuratora Rejonowego w Rybniku został aresztowany. W związku z tym w kopalni wybuchł strajk. Dnia 29.09.1981 został więc z aresztu zwolniony i wrócił do zakładu, a strajk zakończono. Sprawę o krypt. "Glaca" przekazano 23.03.1983 do Wydz. V KP MO/ RUSW w Gliwicach. Zakończono ją 5.03.1984 z powodu emigracyjnego "wyjazdu na stałe" Tadeusza Arenta do USA. IPN Ka 043/541 (39574/II) t. 2.
Akta internowania. Tadeusz Arent został internowany po wprowadzeniu stanu wojennego 13.12.1981 jako przewodniczący Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy KWK „Szczygłowice” na wniosek Wydziału V-2 KW MO Katowice. Powód internowania – "prowadzenie działalności antysocjalistycznej", „wrogo ustosunkowany do sojuszu polsko-radzieckiego jak i partii”. Został zwolniony z internowania 3.12.1982. IPN Ka 043/541 (39574/II) t. 1 IPN Ka 41/328 (1/81), IPN Ka 42/11 (9/82).
Akta internowanego - wytworzone w związku z internowaniem Tadeusza Arenta: był internowany w Ośrodku Odosobnienia Zabrze-Zaborze, a następnie w Zakładzie Karnym w Uhercach w okresie od 13.12.1981 do 3.12.1982. IPN Ka 34/69 t. 1 i 2, IPN Ka 43/730 t. 1, IPN Po 161/1. IPN Rz 57/488, IPN Rz 57/492.
Objęty "zastrzeżeniem" wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata wniesionym przez KWMO w Katowicach - w okresie od 15.02.1982 do 15.02.1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.