Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Jerzy
Nazwisko: Johann
Miejsce urodzenia: Oszmiana
Data urodzenia: 09-09-1939
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Johann w dniu 03.06.1982 został zarejestrowany pod nr 71845 w Biurze „C” MSW przez Wydz. XIV Dep. II MSW w kategorii „zab"[ezpieczenie]. 09.12.1983 rejestrację przekazano do Wydz. VII Dep. III MSW, a 29.01.1984 do Wydz. III-1 SUSW. Dziennik rejestracyjny Biura „C” MSW, poz. 71845; dziennik koordynacyjny Biura „C” MSW, poz. 3325 z 1983 r.; poz. 3739 z 1983 r.; poz. 5674 z 1983 r.; poz. 6074 z 1983 r.
W dniu 17.04.1984 zarejestrowany pod nr 40337 przez Wydz. III-1 SUSW w charakterze kandydata na TW. Zdjęty z ewidencji operacyjnej w dniu 12.09.1984 z powodu „nieprzydatności operacyjnej". Materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” SUSW pod sygn. 16580/I-k. Akta sfilmowano (mkf. 16580/1 SUSW). Dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 40337; dziennik archiwalny działu 1 SUSW, poz. 16580; książka ewidencji mikrofilmów działu 1 SUSW, poz. 16580; akta o sygn. IPN BU 00744/1308 (SUSW 16580/Ik); mikrofilm o sygn. IPN BU 001134/787 (SUSW 16580/1); karta EO-4/77 i 2 karty E-14/1 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; zapis w ZSKO.
W dniu 04.06.1985 zarejestrowany w Biurze „C” MSW pod nr. 91939 przez Wydz. XI Dep. I MSW w kategorii "zab"[ezpieczenie]. Zainteresowanie operacyjne tej jednostki wygasło 03.02.1987. 2 karty DE-14/0 z kartoteki odtworzeniwej Biura „C” MSW; dziennik rejestracyjny Biura „C” MSW, poz. 91939; dziennik koordynacyjny Biura „C” MSW, poz. 1291 z 1984 r., poz. 4228 z 1985 r.; poz.8267 z 1985 r.; poz. 380 z 1986 r.; poz. 1466 z 1986 r.; poz. 2871 z 1986 r.; poz. 5964 z 1986 r. ; poz. 6260 z 1986 r.; poz. 7201 z 1986 r.; poz. 7423 z 1986 r.
W 1983 roku i w latach 1984-1986 wielokrotnie sprawdzany w ewidencji resortu MSW przez różne jednostki operacyjne resortu MSW: kolejno przez Wydz. XIV Dep. II MSW – w 1983 r.; Wydz. V Dep. VI MSW – w 1984 r., Wydz. III Dep. V MSW, Wydz. III Biura Studiów MSW – w 1985 r.; Wydz. III-1 SUSW, Wydz. I BOR MSW, ponownie Wydz. III-1 SUSW, Wydz. III-2 SUSW, Wydz. VI Dep. III MSW, Wydz. IX Dep. III MSW – w 1986 r. Dzienniki koordynacyjne Biura „C” MSW poz. 3325 z 1983 r.; poz. 3739 z 1983 r.; poz. 5674 z 1983 r.; poz. 6074 z 1983 r.; poz. 4228 z 1985 r.; poz. 8267 z 1985 r.; poz. 380 z 1986 r.; poz. 1466 z 1986 r.; poz. 2871 z 1986 r.; poz. 5964 z 1986 r. ; poz. 6260 z 1986 r.; poz. 7201 z 1986 r.; poz. 7423 z 1986 r.; SYSKIN.
W dniu 02.03.1987 został zarejestrowany pod nr 48073 przez Wydz. III-1 SUSW w charakterze osoby rozpracowywanej do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Siwy”. Powodem zarejestrowania była jego działalność na rzecz reaktywowania związku zawodowego „Solidarność”. 25.09.1989 zakończono prowadzenie sprawy z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. W dniu 06.11.1989 materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” pod sygn. II-10471, następnie sfilmowano (mkf. 10471/2). Karta EO-4/77z kartoteki ogólnoinformacyjnej SUSW; dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 48073; dziennik archiwalny działu II SUSW, poz. 10471; książka ewidencji mikrofilmów działu 2 SUSW, poz. 10471; akta o sygn. IPN BU 0258/515 (SUSW 10471/II); mikrofilm o sygn. IPN BU 01322/4028 (SUSW 10471/2); 2 karty Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; zapis w ZSKO.
Akta paszportowe. Karty Pz-4 dot. akt o sygn. EAGP 18853 i Pz-26 dot. akt o sygn. EAGP 18853 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów SUSW; akta paszportowych o sygn. IPN BU 728/18853 (EAGP 018853).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dnia 29 maja 2013 r. dotyczące Wiesława Jerzego Johanna: wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności  z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Wa 158/13/3).