Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Mizikowski
Miejsce urodzenia: Nowa Sól
Data urodzenia: 05-09-1952
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie dotyczące Edwarda Mizikowskiego. 29.11.1982 został tymczasowo aresztowany na wniosek Wydz. II Biura Śledczego MSW (nr sprawy śledczej RSD-10/82) z powodu „udziału w nielegalnym związku” - Międzyzakładowym Robotniczym Komitecie Solidarności (MRKS). 26.07.1983 areszt uchylono. 26.09.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie umorzyła postępowanie przygotowawcze na mocy amnestii. IPN BU 960/509 (Pg. Śl.II 251/82).
Akta sądowe w sprawie przeciwko osobom działającym w MRKS. Jednym z podejrzanych był E. Mizikowski. IPN BU 734/68-83.
Akta penitencjarne dotyczące pobytu E. Mizikowskiego w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów od 29.11.1982 do 26.07.1983 (w związku ze sprawą Pg.Śl.II-251/82). Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydała 29.11.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie. Był podejrzany o „udział w nielegalnej konspiracyjnej organizacji pn. >Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności<, której istnienie i ustrój miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a jej celem było przestępcze naruszenie obowiązującego porządku prawnego. Stopień społecznego niebezpieczeństwa zarzucanych mu przestępstw z uwagi na długi okres działania i kierowniczą rolę jaką pełnił w tej organizacji jest szczególnie wysoki”. Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztu i niezwłocznym zwolnieniu wydano 26.07.1983 na podstawie ustawy z 21.07.1983 o amnestii. IPN BU 482/85.
Edward Mizikowski został zarejestrowany 28.07.1982 pod nr 72777 w kategorii zabezpieczenie przez Wydz. XIII Dep. II MSW. 6.05.1983 sprawę przekazano do Wydz. VI Dep. II MSW, a 15.03.1984 do Wydz. III-2 SUSW, gdzie został zarejestrowany pod nr 40917. Materiały zniszczono 17.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Edward Mizikowski występuje materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Karierowicze" nr 104469, prowadzonej w latach 1987-1990, dotyczącej reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej. IPN BU 0248/257 t. 1, 2, 4, 8, 10 (55665/II).
Występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Poeta", dotyczącej Jana Józefa Lipskiego IPN BU 0204/1421 t. 10 (50992/II).
Akta sprawy o wykroczenie. 23.12.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście orzeczeniem nr A-2207/87 ukarało E. Mizikowskiego karą grzywny w wysokości 50 000 zł, za to „że w dniu 1.02.87 r. ok. godz. 15.30 w Warszawie, na rusztowaniu okalającym budynek nr 6 Pl. Konstytucji, wywiesili [wraz z in. osobami] transparent o treści >3 grudnia odbędzie się proces w Częstochowie Krzysztofa Wolfa. Żądamy jego uwolnienia< podejmując tym samym działanie w celu wywołania niepokoju publicznego”. 2.03.1988 Kolegium ds. Wykroczeń II instancji przy Prezydencie m.st. Warszawy orzeczeniem nr B-249/88 utrzymało w mocy orzeczenie kolegium I instancji. IPN BU 01326/679 (151-153/87).
Akta sprawy o wykroczenie. 10.12.1987 ok. godz. 15 zatrzymany w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej 55/73 ponieważ wznosił okrzyki nawołujące do uwolnienia więźniów politycznych. 30.12.1987 skazany na grzywnę w wysokości 50 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. IPN BU 01326/681 (157/87).
Akta sprawy o wykroczenie. „1.02.1988 w Warszawie wystawiał na widok publiczny transparent popierający robotników z Braszewa”. 12.05.1988 skazany na grzywnę w wysokości 45 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. 21.06.1989 postępowanie umorzono. IPN BU 013326/697 (16/88).
Akta sprawy o wykroczenie. "25.02.1988 w Warszawie zakłócał porządek publiczny, rozpowszechniał ulotki nielegalnych struktur >Solidarności<”. 27.02.1988 skazany na grzywnę w wysokości 50 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. IPN BU 01326/710 (31/88).
Akta sprawy o wykroczenie. „29.04.1988 r. w Warszawie bez zezwolenia przenosił dużą ilość nielegalnych czasopism i ulotek". 28.06.1988 ukarany grzywną w wysokości 50 tys. zł przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Żoliborz. 23.06.1989 postępowanie umorzono. IPN BU 01326/767 (91/88).
Akta sprawy o wykroczenie „2.05.1988 w Warszawie podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego”. 4.05.1988 skazany na grzywnę w wysokości 50 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. 21.06.1988 Kolegium II inst. utrzymało w mocy orzeczenie I instancji. IPN BU 01326/788 (112/88).
Akta sprawy o wykroczenie „3.06.1988 w Warszawie wystawiał na widok publiczny transparenty nawołujące do uwolnienia więźniów politycznych”. Skazany na grzywnę w wysokości 50 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Kolegium II instancji orzeczeniem B-249/88 utrzymało w mocy orzeczenie Kolegium I instancji. IPN BU 01326/830 (157/88).
Akta sprawy o wykroczenie. „22.08.1988 nawoływał do strajku w Hucie >Warszawa<”. 24.08.1988 skazany na karę aresztu w wysokości 1 miesiąca przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Żoliborz. 8.09.1988 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zmienił wysokość kary na 21 dni aresztu. IPN BU 01326/870 (197/88).
Akta sprawy o wykroczenie. „30.12.1988 w Warszawie wystawił na widok publiczny transparent o wrogiej treści”. 19.06.1989 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa Śródmieście postępowanie umorzyło. IPN BU 01326/1080 (407/88, 408/88).
Akta sprawy o wykroczenie. „25.01.1989 w Warszawie wznosił okrzyki o wrogiej treści przed Ambasadą Czechosłowacji”. 28.04.1989 ukarany grzywną w wysokości 45 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Śródmieście. 29.05.1989 postępowanie umorzono. IPN BU 01326/1104 (24/89).
W latach 1983-1990 posiadał zastrzeżenia wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata (nr: Z-8844/85/83, Z-047/88) wniesione najpierw przez Wydz. VI Dep. II MSW, a później przez Wydz. Śledczy SUSW. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.