Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Dyl
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 16-07-1930
Imię ojca: Michał
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Objęty kontrolą operacyjną w ramach tzw. aktu ewidencyjnego ponieważ w dn. 12.09.1951 r., jako marynarz statku polskiego s/s „Pstrowski” podczas pobytu w porcie szwedzkim, zszedł ze statku bez wymaganego zezwolenia władz wojskowych i odmówił powrotu do kraju. Władze szwedzkie odmówiły mu udzielenia azylu politycznego i w dn. 21.09.1951 r. został przekazany stronie polskiej. Materiały złożono w archiwum KWMO Katowice w 1971 r. IPN Ka 230/7062 (10774/II) - akta odzyskano z tzw. worów ewakuacyjnych.
Akta kontrolno - śledcze Tymczasowo aresztowany dn. 23.10.1951 r.; tego dnia wydano również postanowienie o wszczęciu śledztwa. Dochodzenie prowadził WUBP w Szczecinie, celem śledztwa było również ustalenie, czy samowolne opuszczenie statku nie nastąpiło na skutek namowy ze strony obywatela szwedzkiego. Śledztwo zamknięto 24.04.1952, akt oskarżenia przesłano do Sądu Powiatowego w Szczecinie. IPNKa 230/7062 (10774/II); mat. Wydz. „C” w Szczecinie sygn. 8110/III zniszczono w 1986 r.
Akta sądowe Sądzony za dezercję i nielegalne przekroczenie granicy. Wyrokiem SP w Szczecinie dnia 4.06.1952 r., sygn. akt IV Kp.338/52, skazany na trzy lata więzienia i utratę prawa wykonywania zawodu marynarskiego na okres pięciu lat. Na podstawie amnestii karę złagodzono do roku i 6 miesięcy więzienia. W Więzieniu Karno – Śledczym w Szczecinie przebywał do 25.06.1952 r., następnie przewieziony do więzienia Sosnowiec – Radocha; od 15.07.1952 r. przebywał w Ośrodku Pracy Więźniów w Łagiewnikach. Wyszedł na wolność dn. 2.05.1953 r. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno – ewidencyjnych.
Akta mobilizacyjne [MOB] Nie dopuszczony do prac MOB w związku ze sprawą samowolnego opuszczenia statku s/s „Pstrowski” podczas postoju w zagranicznym porcie. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno – ewidencyjnych.
.