Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Natalia Jadwiga
Nazwisko: Piekarska-Poneta
Nazwisko rodowe: Piekarska
Miejsce urodzenia: Jeleśnia
Data urodzenia: 10-01-1937
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania Sprawa założona w celu wykrycia osób, które sporządzały i rozpowszechniały na ulicach Chorzowa ulotki i afisze "o treściach szkalujących sytuację społeczno-polityczną Polski". Część ulotek wzywała do przywrócenia miastu Stalinogród nazwy Katowice. W wyniku działań operacyjnych ustalono krąg podejrzanych i przygotowano zasadzkę, w wyniku której w nocy 18.03.1953 r. została zatrzymana Natalia Piekarska, uczennica IX kl. Liceum Ogólnokształcącego w Chorzowie, krótko po tym, jak z okien mieszkania rozrzuciła ulotki. IPN Ka 02/3 t. 1-2 (8/II, dawne sygn.: C-8/55, B-5540)
Akta kontrolno – śledcze Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Stalinogrodzie (sygn. IV.Sbn.4/53/Ch) tymczasowo aresztowana w dn. 20.03.1953 r. Dzień później przekazana do Schroniska dla Nieletnich w Stalinogrodzie – Brynowie; pozostawała w dyspozycji Prokuratury Miasta Chorzowa (sygn. 2/Sb/4/53). Prokuratura Miasta Chorzowa zamknęła śledztwo w dn. 04.05.1953 r., zatwierdziła akt oskarżenia w dn. 06.05.1953 r. Natalia Piekarska została oskarżona z art. 23 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 r. o to, że działając wspólnie z dwiema koleżankami sporządzała i rozpowszechniała ulotki zawierające „fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom Państwa Polskiego". Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Stalinogrodzie z dn. 8.06.1953 r. skazana na umieszczenie w zakładzie poprawczym na okres trzech lat. Przebywała w schronisku w Wodzisławiu, skąd zbiegła w dn. 24.09.1953 r. IPN Ka 02/3 t. 1-2 (8/II, dawne sygn.: C-8/55, B-5540)
Sprawa Agenturalno-Poszukiwawcza Sprawa założona w dn. 26.04.1955 r. (zarejestrowana w Dep. X w dn. 12.05.1955 r.) z powodu ucieczki Natalii Piekarskiej z Domu dla Nieletnich. Z powodu obaw by na wolności skazana nie kontynuowała "nielegalnej działalności" podjęto działania w celu ustalenia miejsca jej pobytu. Na skutek czynności operacyjnych zatrzymana w dn. 02.06.1955 r. przez WU ds. BP w Gdańsku na polecenie WU ds. BP w Stalinogrodzie i przekazana do dyspozycji Sądu Powiatowego w Stalinogrodzie. Przetrzymywana w Schronisku dla Nieletnich w Zabrzu. IPN Ka 02/3 t. 1-2 (8/II, dawne sygn.: C-8/55, B-5540)
.