Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Ferdynand
Nazwisko: Pionk
Miejsce urodzenia: Jeżewo
Data urodzenia: 08-09-1932
Imię ojca: Leon
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:

Sąd Wojewódzki w Rzeszowie dn. 6.02.1992 r. stwierdził nieważność wyroku WSR z 1953 r.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Założyciel i dowódca (ps. „Dobiesław”) konspiracyjnej organizacji młodzieżowej Żołnierze Wolnej Polski (ŻWP). Organizacja działała od 1949/1950 r. do października 1952 r. na terenie Pilzna, Wejherowa i Krakowa. Jej celem była walka z powojennym ustrojem politycznym, w dalszych planach rozszerzenie jej na teren ZSRR. W wyniku operacyjnego rozpracowania aresztowany w dn. 1.10.1952 wraz z innymi członkami organizacji. IPN Rz 03/16 (5238/III)
Akta kontrolno-śledcze W dn. 1.10 1952 r. przekazany do dyspozycji Wydziału Śledczego. Akt oskarżenia skierowała do sądu Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie (sygn. akt Pr.II-288/52) w dn. 30.06.1953 r. IPN Rz 03/16 (5238/III)
Akta sądowe Sądzony za opracowanie instrukcji na potrzeby ŻWP oraz przechowywanie broni palnej. Wyrokiem WSR w Rzeszowie z dn. 30.07.1953 r. skazany na 15 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat oraz utratę mienia. Więziony we Wronkach, Sztumie i Gdańsku. W wyniku przewodów rewizyjnych i amnestii zwolniony z więzienia w grudniu 1956 r. IPN Rz 107/1467 (Sr 217/53) t.1-2
Sprawa ewidencyjno - obserwacyjna Kontrola operacyjna ww. jako założyciela i dowódcy konspiracyjnej organizacji młodzieżowej. Celem sprawy było ustalenie, czy ww. nie podejmuje dalszych nielegalnych bądź "wrogich działań". IPN BU 0192/769 (MSW 36169/II) t.1-2; IPN BU 01224/206 (MSW 11126/2 mf)
Akta operacyjne Sprawa operacyjna założona na podstawie donosu informującego o tajnym spotkaniu byłych członków ŻWP, które odbyło się w dn. 19.09.1960 r. IPN Rz 03/16 (5238/III)
Faktologia- opracowanie wewnątrzresortowe Charakterystyki nr 40 i 170 dotyczące konspiracyjnej organizacji młodzieżowej Żołnierze Wolnej Polski, działającej od 1949/1950 r. do października 1952 r. na terenie Pilzna, Wejherowa i Krakowa. Organizacja zamierzała przygotować społeczeństwo na walkę z panującym ustrojem politycznym. Celem członków organizacji było przenikanie do instytucji państwowych i gospodarczych i zbieranie informacji. Dalszym celem organizacji było zdobycie broni palnej i przejście do walki zbrojnej. Organizacja zgromadziła 8 sztuk broni palnej. Liczyła 28 członków, w tym ok. 20 członków ZMP. IPN Rz 05/60 (Charakt. 40); IPN BU 0183/38 (Charakt. 40); IPN BU 0189/170 (Charakt. 170)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie ze względu na swoją przeszłość polityczną oraz swoją pracę związaną z nauczaniem młodzieży (wykładowca akademicki, harcmistrz). Istniała obawa, że swoim zachowaniem nie zagwarantuje wychowania młodzieży "zgodnie z obowiązującymi zasadami społeczno-politycznymi". IPN Ka 014/1472 (34754/II)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów poza granice kraju. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.