Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Władysław
Nazwisko: Dworakowski
Miejsce urodzenia: Oblassy
Data urodzenia: 10-09-1908
Imię ojca: Józef
Imię matki: Brak Danych
Dodatkowe informacje:

W PPR od 1942r. następnie w PZPR. W okresie 1931 do 1934 roku członek Komunistycznego Związku Młodzieży Polski, następnie w latach 1934-1938 w Komunistycznej Partii Polski [m.in. czł KD Praga]. W czasie od 1941 do 1942 roku w Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSRR. W czasie okupacji w Armii Ludowej, pseudonim: Władek [udział w Powstaniu Warszawskim]. Sekretarz Komitetu Dzielnicowego Warszawa Wola - brak bliższych danych. Zmarł w Warszawie 17.11.1976.
Źródło: IPN BU 0298/887 (1057/X), k.2.; IPN BU 2347/2/CD/2; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s....Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Dzielnicowy Grochów Warszawa PPR 1942 1944 IPN BU 0298/887 (1057/X), k. 2.
Kierownik Wydział Personalny Komitet Warszawski Warszawa PPR 01-1945 09-1945 IPN BU 2347/2/CD/2; T.Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s. 347,348.
Przewodniczący Centralna Komisja Rewizyjna Warszawa PPR 04-06-1945 12-12-1945 Informator, skład centralnych władz PPR, I sekretarze komitetów wojewódzkich, zjazdy, posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego, wspólne posiedzenia KC PPR i CKW PPS 1944-1948. opracował J. Jakubowski 1970, s. 3, 6. Dalej: Informator, oprac. J. Jakubowski, 1970, s..
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Gdańsk PPR 27-09-1945 17-03-1947 IPN BU 2347/2/CD/2; Informator, oprac. J. Jakubowski, 1970, s. 11.
Członek Komitet Centralny Warszawa PPR 12-12-1945 20-12-1948 IPN BU 2347/2/CD/2; Informator, oprac. J. Jakubowski, 1970, s. 4.
Członek sekretariat Komitet Centralny Warszawa PPR 03-09-1948 20-12-1948 Informator, oprac. J. Jakubowski, 1970 , s. 8.
I Sekretarz Komitet Łódzki Łódź PPR 12-09-1948 20-12-1948 IPN BU 2347/2/CD/2; Informator, oprac. J. Jakubowski, 1970, s. 15
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PPR 03-11-1948 20-12-1948 Informator, oprac. J. Jakubowski, 1970 , s. 7.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-1948 03-1959 IPN BU 2347/2/CD/2; T.Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s.347, 348.
Członek Biuro Organizacyjne Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-12-1948 16-03-1954 T.Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s. 249, 347, 348.
I Sekretarz Komitet Łódzki Łódź PZPR 21-12-1948 12-04-1950 IPN BU 2347/2/CD/2; PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s.314.
I Sekretarz Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 11-07-1949 12-04-1950 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s.316.
Kierownik Wydział Organizacyjny Komitet Centralny Warszawa PZPR 31-03-1950 17-06-1952 IPN BU 2347/2/CD/2; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s.123.
Członek Sekretariat Biura Organizacyjnego Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-05-1952 03-1954 T.Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s. 249,347,348.
Wiceprezes Rada Ministrów Warszawa Brak 21-11-1952 18-03-1954 T.Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s. 347,348; IPN BU 2347/2, k. 3, 7 - 8.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-03-1954 21-10-1956 T.Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s. 260,347,348.
Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-03-1954 24-01-1955 IPN BU 2347/2/CD/2; T.Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s. 263, 347, 348.
Przewodniczący Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów Warszawa Brak 07-12-1954 30-03-1956 IPN BU 2347/2/CD/2; T.Mołdawa, Ludzie władzy, 1991, s. 347,348; Karta ewidencyjna P-12; IPN BU 2347/2, k. 3.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kartoteka członków nielegalnych organizacji karta E-14/1, data zapisu 07.05.1980, treść zapisu: Materiały w Wydz. II Biura"C" MSW Nr 1057/X. W latach 1931-34 - KZM, 1934-38 - KPP, okupacja - PPR, po wyzwoleniu - PZPR. Od 1945 r. Kierownik W. Kadr Komitetu W-wskiego PPR, I Sekretarz KW w Gdańsku, Z-ca Kierownika Wydziału Kadr KC; I Sekretarz Komitetu Łódzkiego, Kierownik Kom. Łódzkiego, Kierownik Wydziału Organizacyjnego KC PZPR, Członek KC PZPR, Z-ca Członka Biura Politycznego KC i Sekretarz KC. IPN BU 0298/887 (MSW 1057/X)
Akta funkcjonariusza MSW Karta P-12 Przebieg pracy: Przewodniczący Komitetu d/s BP mianowany 7.XII.1954 r. odwołany 30.III.1956 r.
.