Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Władysław Ryszard
Nazwisko: Gliński
Miejsce urodzenia: Głowno
Data urodzenia: 27-02-1955
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:
Kursy i szkolenia:

17.11.-19.12.1986 słuchacz kursu "0" dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SB w WUSW w Radomiu. 01.10.1987 - 23.06.1988 słuchacz Podyplomowego Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW w Legionowie.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
RUSW LIPSKO GRUPA IV INSPEKTOR 01-09-1986
IPN Ra 48/21 - akta osobowe i karta
RUSW LIPSKO REFERAT SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA INSPEKTOR 01-11-1989
RUSW LIPSKO DO DYSPOZYCJI SZEFA ppor. 12-01-1990 22-01-1990
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Władysław Gliński w swym oświadczeniu lustracyjnym, złożonym w dniu 10.09.2018 w trybie ustawy z dnia 18.10.2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007, nr 63 poz. 425, z pózn. zm.), oświadczył, że pełnił służbę, w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 przywołanej wyżej ustawy. W zarządzeniu Ppl Lu 405/20 z dnia 25.02.2021 dotyczącym Władysława Glińskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.