Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Wojciechowski
Miejsce urodzenia: Opoczno
Data urodzenia: 12-08-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Sławno (powiat opoczyński) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
29.04.1987 zabezpieczony do nr. 4595 przez Sekcję "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Piotrków Trybunalski w związku z dopuszczeniem do prac MOB; jego nazwisko figuruje w dokumentacji postępowań w sprawie upoważnienia do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową pod nr.: ON-02413/II/86 oraz 0475/II/87. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; materiały o sygn. IPN Ld 0185/70 t. 2.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ld 536/107573 (EAPT 107573).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Łd 159/09 zarządzenie z dnia 13.08.2009 dotyczące Tadeusza Wojciechowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.