Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Longin Zbigniew
Nazwisko: Chlebowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 25-07-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Longina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba Zastrzeżona [OZ]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Longin Chlebowski został zarejestrowany 04.02.1981 pod nr. 44481 jako osoba zastrzeżona. 30.12.1981 zmieniono kategorię rejestracji na SOR krypt. "Próba". Sprawa została założona na pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi podejrzanych o naruszenie dekretu o stanie wojennym - kontynuacja działalności w ramach NSZZ "Solidarność" i planowanie przeprowadzenia strajku okupacyjnego. Sprawę zakończono w lutym 1982 r. skierowaniem materiałów do sądu. Akta zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Łodzi pod sygn. 5816/II, a następnie zmikrofilmowano (sygn. 5816/2). Materiałów o sygn. 5816/II brak; IPN Ld 047/359 (5816/2 mkf).
Akta operacyjne Dokumenty dotyczące realizacji akcji o kryptonimach "Azalia" i "Klon" związanych z operacją wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Materiały zawierają plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z Longinem Chlebowskim planowanej w ramach akcji o kryptonimie "Klon". Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Łodzi pod sygn. 1345/III. IPN Ld pf 86/14 t. 2 (1345/III)
Akta internowania Działacz NSZZ "Solidarność" Longin Chlebowski został internowany na mocy decyzji nr 127 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dn. 14.12.1981, od 19.12.1981 internowanie zamieniono na areszt . Materiały zarchiwizowano pod sygnaturą 1360/III. Występuje również w wykazie alfabetycznym osób internowanych, pod poz. 901. IPN Ld pf 86/21 t. 2 (1360/III), IPN Po 161/1, poz. 901
Akta penitencjarne Oskarżony o to, że w dniu 14.12.1981 organizował strajk w MPK w Łodzi, rozwożąc druki komitetu strajkowego. Aresztowany na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (postępowanie Pg Sl II-3/81) i skazany na 3 lata pozbawienia wolności wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego (So. W. 11/82) z dn. 13.01.1982. Od 19.06.1982 karę odbywał w ZK w Hrubieszowie. Zwolniony z odbywania kary na podstawie amnestii, na mocy postanowienia Sądu POW z dn. 01.08.1983. IPN Lu 78/121
Akta dochodzeniowo-śledcze Akta śledztwa w sprawie strajku na terenie MPK w Łodzi zorganizowanego w dniu 14.12.1981. Postępowanie wszczęła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi (sygn. Pg Śl II-3/81). Śledztwo przeprowadził Wydział Śledczy KWMO w Łodzi. W toku postępowania Longin Chlebowski został tymczasowo aresztowany pod zarzutem organizowania strajku. Postępowanie zakończono 2.01.1982 skierowaniem przez prokuraturę aktu oskarżenia do sądu. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO w Łodzi pod sygn. 1274/III-N. IPN Ld pf 15/199 (1274/III-N)
Akta sądowe Akta sprawy karnej przeciwko Longinowi Chlebowskiemu oskarżonemu o organizację strajku na terenie MPK w Łodzi po wprowadzeniu w PRL stanu wojennego. Wyrokiem z 13.01.1982 ogłoszonym na sesji wyjazdowej w Łodzi skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 3.000 zł. grzywny. 3.08.1983 zwolniony z Zakładu Karnego na mocy przepisów ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN By 51/7 (SoW.11/82)
Osoba Zabezpieczona [OZ] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 5.05.1988 Longin Chlebowski został operacyjnie zabezpieczony pod nr. 57125 przez Wydział V WUSW w Łodzi. 12.10.1988 przerejestrowany do SOR krypt. "Przystanek" (nr rej. 54168). W zachowanych materiałach kartoteczno-ewidencyjnych brak informacji o przyczynie rejestracji i charakterze zainteresowania. 29.09.1989 materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.