Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alojzy Paweł
Nazwisko: Pietrzyk
Miejsce urodzenia: Wisła Wielka
Data urodzenia: 31-03-1951
Imię ojca: Bd
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Alojzego Pietrzyka, aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Ww., który „w swoich wystąpieniach krytykował i nadal krytykuje linię polityczną PZPR” został internowany na wniosek Wydziału V-2 KW MO Katowice z uwagi na fakt, iż 16.04.1982 (cztery miesiące po wydarzeniach w KWK „Wujek”) „zamierzał zorganizować akcję protestacyjną swego oddziału”, a na dzień 01.05.1982 przygotowywał „akcję plakatowo-ulotkową”. Zatrzymany 30.04.1982 na podstawie decyzji nr 423/V-2 o internowaniu. Zwolniony 23.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. W dniu 06.05.1983 zgromadzone materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 40312/II. IPN Ka 043/1176 (40312/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który został zatrzymany 30.04.1982, ponieważ „po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej”. W okresie od 04.05.1982 do 23.07.1982 przebywał Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Zwolniony na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 1506/82. Materiały o sygn. IPN Ka 42/603 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/501 (26/82), IPN Ka 42/603 (26/82).
Alojzy Pietrzyk był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Czołówka” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 30.08.1988 pod nr. rej. KA 67088 i prowadzonej przez Wydział V-2, a następnie Inspektorat II WUSW Katowice. Rozpracowaniem objęto „aktywistów ruchu związkowego” z terenu Jastrzębia-Zdroju podejrzanych o „wrogą działalność”. Alojzy Pietrzyk został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej jako figurant SOR krypt. „Czołówka” 16.11.1988 pod nr. rej. KA 67500. W dniu 29.01.1990 materiały sprawy zostały wycofane z ewidencji, a następnie „ze względu na małą wartość archiwalną i historyczną” wybrakowane. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Alojzy Pietrzyk występuje w aktach kontrolnych sprawy o wykroczenie dotyczących „nielegalnej manifestacji”, która miała miejsce 20.11.1988 w Jastrzębiu-Zdroju po zakończeniu mszy św. w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Ww. brał udział w pochodzie, którego uczestnicy przeszli ulicami miasta, wznosili okrzyki „nie ma wolności bez Solidarności” i nieśli transparenty m.in. Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” KWK „Moszczenica”. Alojzy Pietrzyk był jedną z osób, które przemawiały do zgromadzonych i zachęcały do tworzenia struktur oddziałowych NSZZ „Solidarność”. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 10041/III. IPN Ka 029/1086 (10041/III).
Akta dotyczą „nielegalnej manifestacji” zorganizowanej 15.01.1989 w Jastrzębiu-Zdroju po zakończeniu mszy św. w intencji Ojczyzny odprawionej w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Ww., który „uczestniczył w zgromadzeniu zwołanym bez uzyskania zgody właściwego organu administracyjnego” oraz wygłosił przemówienie „o treści zmierzającej do wywołania niepokoju publicznego” został objęty przez Wydział Śledczy WUSW Katowice postępowaniem RSOW 22/89. Postępowanie zakończono skierowaniem w dn. 06.02.1989 do Kolegium ds. Wykroczeń w Jastrzębiu-Zdroju wniosku o ukaranie ww. z art. 52 „a” § 1 pkt 2 KW w zw. z art. 52 § 1 pkt. 1 KW. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 10055/III. IPN Ka 029/1100 t. 1, 4 (10055/III).
.