Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Józef
Nazwisko: Bocian
Miejsce urodzenia: Bełżyce
Data urodzenia: 14-02-1965
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tomasz Bocian, wówczas uczeń Pedagogicznego Studium Technicznego w Lublinie, figuruje w aktach SB z Wydziału Śledczego WUSW w Lublinie jako "podejrzewany o sporządzanie, przechowywanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw". Zapisano w nich między innymi, że "w trakcie przeszukania mieszkania ww. zakwestionowano szereg nielegalnych wydawnictw, farbę drukarską i ramki do sitodruku". 22-letni Tomasz Bocian został zatrzymany dn. 11 marca 1987 i osadzony w areszcie śledczym (na okres dwóch dni). Akta te zawierają m.in. protokół przesłuchania ww. i w dniu 12 marca 1987 zostały skierowane do Kolegium ds. Wykroczeń. IPN Lu 0192/33 t. 1 (194/31b).
Tomasz Bocian figuruje w aktach sprawy o wykroczenie. Sprawa ta była prowadzona przez Kolegium ds. Wykroczeń przy prezydencie m. Lublina w dniu 12 marca 1987. Tomasz Bocian został ukarany przez ww. Kolegium ds. Wykroczeń grzywną 40 tys. zł "bez zamiany na areszt" za to, że "od bliżej nieustalonego czasu do dnia 11.03.1987 r. w Lublinie sporządzał bez wymaganego zezwolenia w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa tzw. Ruchu Młodzieży Demokratycznej Wolność" i inne druki ulotne. Zapisano, że ponadto kolportował wydawnictwa "nielegalnej" Solidarności i KPN, które zakwestionowano w mieszkaniu jego rodziców. Do teczki tych akt dołączono m.in: biuletyny lubelskiej "S", różne ulotki oraz miesięcznik KPN Lublin pt. "Victoria". IPN Lu 542/8 (1434/87) i zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Tomasz Bocian figuruje w materiałach administracyjnych SB z Wydziału Śledczego WUSW w Lublinie z roku 1987 jako "podejrzany o sporządzanie, przechowywanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw". W tym zbiorze różnych "tygodniowych meldunków" naczelnika Wydziału Śledczego WUSW w Lublinie zapisano dane dot. osób, wobec których skierowano wnioski o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń przy prezydencie miasta Lublina, w tym wobec Tomasza Bociana w marcu 1987. IPN Lu 0192/33 t. 23.
Tomasz Bocian występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Konfederaci II" (nr rej. 32574). Sprawa ta była prowadzona w latach 1985-1990 przez SB z Wydziału III WUSW Lublin i dotyczyła rozpracowania działalności i środowiska Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) w Lublinie. Akta te zawierają przede wszystkim liczne sprawozdania i meldunki SB dot. publicznych wieców, spotkań i innych działań lubelskiej KPN. Prowadzenie sprawy krypt. "Konfederaci II" zakończono dn. 14 maja 1990, a jej akta złożono do archiwum pod sygn. 11951/II. IPN Lu 0264/10 (11951/II).
.