Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon
Nazwisko: Butkiewicz
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 14-02-1953
Imię ojca: Leon
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta dotyczące osób internowanych z terenu województwa toruńskiego w latach 1981-1982. Zenon Butkiewicz został internowany na podst. decyzji nr 259/82-OEA Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 11.05.1982, na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu. W uzasadnieniu wniosku podano, iż ww. propaguje "wśród załogi i społeczeństwa" pogląd, iż stan wojenny "nie jest demokratycznym sposobem rozwiązywania konfliktów społecznych". Ponadto ww. "1 maja 1982 r. brał udział w nielegalnym zbiegowisku na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu". Zenona Butkiewicza umieszczono w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, skąd został zwolniony na podst. decyzji nr 259/82-OEA/194 z 24.07.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 082/1 t. 1 (54/III), k. 154-161 Akta dotyczące osób internowanych z terenu województwa toruńskiego w latach 1981-1982. Zenon Butkiewicz został internowany na podst. decyzji nr 259/82-OEA Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 11.05.1982, na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu. W uzasadnieniu wniosku podano, iż ww. propaguje "wśród załogi i społeczeństwa" pogląd, iż stan wojenny "nie jest demokratycznym sposobem rozwiązywania konfliktów społecznych". Ponadto ww. "1 maja 1982 r. brał udział w nielegalnym zbiegowisku na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu". Zenona Butkiewicza umieszczono w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, skąd został zwolniony na podst. decyzji nr 259/82-OEA/194 z 24.07.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu.
Akta internowanego Akta Zenona Butkiewicza internowanego na mocy decyzji nr 259/82-OEA z 11.05.1982 wydanej przez Komendanta MO w Toruniu. W uzasadnieniu podano, iż ww. "nie przestrzega obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego.". 12.05.1982 Zenon Butkiewicz został doprowadzony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. 24.07.1982 został zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 259/82-OEA/194 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 159/210 Akta Zenona Butkiewicza internowanego na mocy decyzji nr 259/82-OEA z 11.05.1982 wydanej przez Komendanta MO w Toruniu. W uzasadnieniu podano, iż ww. "nie przestrzega obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego.". 12.05.1982 Zenon Butkiewicz został doprowadzony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. 24.07.1982 został zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 259/82-OEA/194 Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zenon Butkiewicz kontrolowany operacyjnie w ramach KE "Zenon" jako "aktywny działacz NSZZ "Solidarność", który po wprowadzeniu stanu wojennego "nie zaniechał działalności związkowej". Po zwolnieniu z internowania ww. "zarzucił wrogą działalność". Kwestionariusz zakończono 27.12.1982 i złożono do archiwum pod sygn. II-872. Materiały zniszczono 02.02.1990. Materiałów o sygn. II-872 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Zenon Butkiewicz kontrolowany operacyjnie w ramach KE "Zenon" jako "aktywny działacz NSZZ "Solidarność", który po wprowadzeniu stanu wojennego "nie zaniechał działalności związkowej". Po zwolnieniu z internowania ww. "zarzucił wrogą działalność". Kwestionariusz zakończono 27.12.1982 i złożono do archiwum pod sygn. II-872. Materiały zniszczono 02.02.1990.