Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Franciszek
Nazwisko: Górzyński
Miejsce urodzenia: Szczuka
Data urodzenia: 26-10-1931
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Kunegunda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta śledcze w sprawie członków nielegalnej organizacji działającej od 1948 do 1953 na terenie Brodnicy, której celem było "obalenie przemocą Ustroju Ludowego Państwa Polskiego". 04.02.1953 Wydz. Śledczy WUBP w Szczecinie objął Ireneusza Górzyńskiego śledztwem, a Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Szczecinie tymczasowo go aresztowała (Pr. II 24/53). W maju 1953 materiały przekazano do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUBP Bydgoszcz i Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Bydgoszczy (Pr.II 46/53). Umieszczony w ZK Koronowo, z którego zbiegł 15.07.1954; poszukiwany w ramach sprawy agenturalno-poszukiwawczej "Korona" o nr rej. D-42/54 prowadzonej przez Wydz. III KWMO Poznań, następnie Sekcję III Wydz. III KWMO Bydgoszcz i Ref. III KPMO Brodnica. IPN BY 070/4221 t. 1-4 (4600/III)
Akta sądowe 23.09.1953 Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy skazał I. Górzyńskiego na 10 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 4 lata oraz przepadek całego mienia "za przynależność od jesieni 1949 do lutego 1953 na terenie Brodnicy i Poznania do nielegalnej organizacji i utrzymywanie kontaktów z kierownictwem innej kontrrewolucyjnej organizacji", czyli za przestępstwo z art. 86 § 2 KKWP i art. 13 § 2 MKK. NSW postanowieniem z 29.10.1953 wyrok utrzymał w mocy. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy 26.05.1956 złagodził ww. karę do 4 lat więzienia, a przestępstwo z art. 13 § 2 MKK darował. 28.01.1958 ułaskawiony. Uniewinniony decyzją Sądu Najwyższego w Warszawie z 30.04.1990. IPN By 66/2964-2967 (422-S)
Akta administracyjne Akta zawierają spisy aresztowanych w latach 1953-1954. Ireneusz Górzyński figuruje na liście "Spraw w śledztwie" w miesiącu lipcu 1953 jako członek nielegalnej organizacji oraz w spisach z 01.08.1953 i z 01.09.1953 (otrzymał wyrok 10 lat więzienia). IPN By 031/29 (30-S)
Akta administracyjne "Wydział Śledczy. Meldunki dzienne za rok 1953". Ireneusz Górzyński figuruje (z imienia i nazwiska) jako skazany 23.09.1953 przez WSR w Bydgoszczy za "przynależność do nielegalnej organizacji". IPN By 031/37 (38-S)
Akta administracyjne "Sprawozdania miesięczne Referatów Śledczych i Wydziału Śledczego WUBP Bydgoszcz za rok 1953". W sprawozdaniu Wydz. Śledczego WUBP Bydgoszcz za okres od 01.05. do 31.05.1953 znajduje się informacja o przekazaniu przez WUBP Szczecin do WUBP Bydgoszcz grupy aresztantów, w której znajdował się m.in. Ireneusz Górzyński. IPN By 031/9 t. 2
Akta administracyjne "Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych z Bydgoszczy przekazanych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy oraz KWMO w Bydgoszczy za lata 1945-1964". Ireneusz Górzyński przebywał w ZK Koronowo (znak teczki: 14/29) odsiadując wyrok z art. 85 KKWP od 01.06.1953 do 15.07.1954, kiedy to zbiegł. 28.01.1958 został ułaskawiony. IPN By 40/10
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa krypt. "Kuter" założona na Stocznię "Wisła" w Gdańsku-Stogach celem "zapobiegania zjawiskom mającym ujemny wpływ na działalność zakładu". I. Górzyński, jako pracownik Stoczni "Wisła", występuje w materiałach w związku z niedopuszczeniem go do prac obronnych i techniczno-konstrukcyjnych produkcji zbrojeniowej z uwagi na działalność w "nielegalnej organizacji" od 1949 i skazanie wyrokiem WSR w 1953. IPN Gd 003/80 (90/IV)
.