Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Dorota
Nazwisko: Paluszek
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 12-03-1953
Imię ojca: Edward
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Od 06.05.1982 rozpracowywana ze względu na "działalność w nielegalnych strukturach związkowych na terenie Zakładów Chemicznych ["Pollena"] w Bydgoszczy, której celem było wykonywanie i kolportowanie ulotek o wrogiej politycznie treści oraz organizowanie pomocy na rzecz rodzin osób internowanych". 24.01.1990 "materiały zniszczono z powodu małej wartości operacyjnej". Materiały o sygn. 6089/II zniszczono 24.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Akta kontrolne śledztwa Objęta śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz od 15.02.1982 w związku ze sporządzaniem i rozpowszechnianiem ulotek na terenie Zakładów Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy w styczniu, lutym i marcu 1982 przez członków należących do NSZZ "Solidarność", w tym E. Paluszek. W związku ze śledztwem zastrzeżono w/w wyjazdy do WKŚ w okresie 04.05.1982-04.05.1984 i umieszczono w ZK Bydgoszcz-Fordon. Śledztwo zamknięto 15.05.1982 przedstawieniem w/w aktu oskarżenia o przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zb. z art.48 ust.1, 2, 3 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym w zb. z art. 270 ust. w zw. z art. 273 ust. 2 kk. Sprawę przekazano do Sądu POW w Bydgoszczy. IPN By 070/5172 (5691/III)
Akta prokuratorskie W związku z kontynuowaniem działalności związkowej poprzez sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek objęta śledztwem wszczętym przez WPG w Bydgoszczy dn. 15.02.1982, tymczasowo aresztowana 20.03.1982 i umieszczona w ZK Fordon, a następnie 15.05.1982 oskarżona o przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zb. z art. ust. 1, 2, 3 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym w zb. z art 270 ust. 2 kk. 24.05.1982 WPG skierowała akt oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Wyrok Sądu POW w Bydgoszczy z 06.07.1982 w sprawie postępowania przygotowawczego Pg. Sl. II-44/82 i śledczego RSD 9/82 skazujący Ewę Paluszek na 1 rok i 6 m-cy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w związku z popełnieniem przestępst z art. 46 ust. 1 w zb. z art. ust.1, 2, 3 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym w zb. z art. 270 ust. w zw. z art. 273 ust. 2 kk. Decyzją Sądu POW zwolniona 06.07.1982 z ZK Fordon. IPN By 51/114-119
Akta tymczasowo aresztowanego Zatrzymana 18.03.1982 w związku z podejrzeniem o kontynuowanie działalności związkowej poprzez sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek "celem osłabienia gotowości PRL". Decyzją WPG w Bydgoszczy z 20.03.1982 tymczasowo aresztowana i umieszczona w ZK Bydgoszcz-Fordon. Decyzja o zwolnieniu z aresztu wydana 06.07.1982, ostatecznie areszt uchylono 07.07.1982. IPN By 94/1288 (18/361)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 30.01.1985 zarejestrowana pod nr 24102 jako figurantka SOR krypt. "Pływak". Materiały zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 25.02.1986 przerejestrowana ze sprawy "Pływak" do sprawy "Gryf". Sprawa prowadzona przez Wydz. V, 30.05.1989 przejęta przez Insp. 2 WUSW Bydgoszcz. Materiały "zniszczono we własnym zakresie z uwagi na znikomą przydatność operacyjną". Materiały zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewid.
Dokumentacja ewidencyjna Rejestr zastrzeżeń wyjazdów za granicę na lata 1979-1989. W związku z prowadzonym śledztwem przez Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz (RSD 9/82) zastrzeżono wyjazdy do KK w okresie 04.05.1982-04.05.1984 na podstawie art. 4 ust.2 pkt 1 ustawy o paszportach z 17.06.1959. IPN By 077/639
.