Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Janowski
Miejsce urodzenia: Przasnysz
Data urodzenia: 27-08-1956
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne "Materiały dotyczące wydarzeń z okresu od sierpnia 1980 do13.12.1981 w woj. toruńskim", zawierają wytyczne Komendanta KWMO w Toruniu, oceny sytuacji operacyjno-politycznej, plany realizacji internowania osób z woj. toruńskiego, informacje dot. operacji "Lato-80". Wiesław Janowski figuruje jako osoba przewidziana do internowania z terenu woj. toruńskiego w związku z kolportowaniem wydawnictw bezdebitowych. IPN By 466/1 (0754/82)
Akta operacyjne "Materiały dotyczące >Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania<" zawierające raporty utworzenia i działalności KOWzP na terenie poszczególnych województw, a także podjętych wobec nich "czynności operacyjnych". Wiesław Janowski jako student UMK w Toruniu i członek Zarządu Uczelnianego NZS uczestniczył w pracach toruńskiego KOWzP. IPN BU 0222/747 t. 1 (54236/II/1)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona 19.01.1982 w oparciu o decyzję I Zastępcy Ministra Spraw Wewnętrznych nr 0026 z dn. 23.12.1981 w zakresie koordynacji realizacji zadań i działań operacyjnych w stosunku do ZZ „Solidarność” w województwie gdańskim. Materiały dot. założeń taktyki działania w stosunku do NSZZ „Solidarności” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych i zawierają m.in. wykazy członków NSZZ „Solidarność”, wykazy osób internowanych, poszukiwanych do internowania, doniesienia agenturalne, analizy pracy operacyjnej, itp. Wiesław Janowski figuruje na wykazie z 27.12.1981 jako osoba poszukiwana w trybie nadzwyczajnym do internowania. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie przeciwko Wiesławowi Janowskiemu, podejrzanemu o rozpowszechnianie egzemplarzy "Toruńskiego Informatora Solidarności" oraz Apelu do członków "Solidarności", czyli o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. 04.03.1982 materiały dot. w/w wyłączono z postępowania Pg. Śl. II 40/82 do odrębnego prowadzenia i wpisano pod nr Pg.Śl. II 68/82. 10.03.1982 śledztwo zawieszono ze względu na ukrywanie się w/w. 23.12.1982 śledztwo wznowiono. 27.01.1983 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy umorzyła postępowanie z braku dowodów popełnienia zarzuconego mu czynu. 23.02.1983 postanowienie uprawomocniło się. IPN By 216/33 (1589/02/33)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W. Janowski rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Meteor" założonej 11.08.1982 przez Wydz. III KWMO Toruń w zw. z tym, że przed wprowadzeniem stanu woj. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy UMK. Utrzymywał kontakty z "ekstremalnymi działaczami >Solidarności< i NZS z innych ośrodków". Za pośrednictwem tych kontaktów sprowadzał do Torunia materiały bezdebitowe. Aktywny uczestnik strajku na UMK po wprowadzeniu stanu wojennego. Ze względu na podejrzenie o "wrogą działalność w podziemnych strukturach NZS" otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ od 30.05.1983 do 30.05.1985. Kontrolowany przez OZI. Z powodu zmiany miejsca zamieszkania sprawę przekazano do RUSW Mława i 09.12.1983 zarejestrowano pod nr 4070. 28.01.1986 SOR przekształcono na KE krypt. "Meteor". Akta złożono w archiwum WUSW Ciechanów. IPN BU 0904/727 t. 1-2 (II-903), IPN BU 01329/736 (903/2 mkf)
Sprawa Poszukiwawcza Materiały zachowane w sprawie operacyjnej "Meteor" sygn. 903/II. Podstawą założenia Sprawy Poszukiwawczej był list gończy rozesłany za Wiesławem Janowskim przez Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy 10.03.1982. W ramach czynności sprawdzających funkcjonariusze KPMO Konopki przeprowadzili wywiad o poszukiwanym w jego rodzinnej miejscowości. Ponadto 27.05.1982 przeszukano jego dom rodzinny; znaleziono ulotki dotyczące prowokacji bydgoskiej z marca 1981. 07.10.1982 wymieniony ujawnił się. W związku z tym, że pomimo kilkakrotnych wezwań nie stawiał się na przesłuchanie, funkcjonariusze KWMO w Toruniu zatrzymali go 21.12.1982. Został zwolniony po 48 godzinach. Jednocześnie zobligowano go do zgłaszania się na komisariat MO w Toruniu dwa razy tygodniowo. IPN BU 0904/727 t. 1-2 (II-903), IPN BU 01329/736 (903/2 mkf)
Akta kontrolne śledztwa Przechodzi w śledztwie wszczętym przez Prokuraturę Wojewódzką w Toruniu (Ds. 12/82) i prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO Toruń (do nr By 29/82) dot. nielegalnego wykorzystania poligrafii w toruńskich zakładach: "Geofizyce" i "Elanie" do działalności wydawniczej NSZZ "Solidarność". 01.06.1983 śledztwo umorzono "ze względu na nieobecność w kraju zleceniodawców kwestionowanych robót". IPN By 082/67 (120/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta dot. śledztwa w sprawie "ulotek ujawnionych w różnych miejscach na terenie Torunia". W/w w związku z podejrzeniem o przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów bezdebitowych 08.11.1982 i 25.05.1983 przeszukany w miejscu zamieszkania, 31.05.1983 przesłuchany. IPN By 082/144 t. 3, 11, 14 (197/III)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW ps. "Karol" znajdują się doniesienia dot. Wiesława Janowskiego. IPN By 001/565 (4068/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW pseud. "Wojtek" znajdują się doniesienia dot. Wiesława Janowskiego. IPN By 001/597 t. 1 (4192/I)
.