Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Janusz
Nazwisko: Perejczuk
Miejsce urodzenia: Rafałówka
Data urodzenia: 22-06-1942
Imię ojca: Witalis
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Jan Perejczuk rozpracowywany jako kandydat na TW. Zdjęto z ewidencji 30.10.1978, podany powód - "nieprzydatność". Teczkę personalną zniszczono 12.09.1987 protokołem brakowania nr 76. Materiały o sygn. 34368/Ik zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Ochrona operacyjna działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Jan Perejczuk był delegatem NSZZ "Solidarność" na Kongres Włoskich Związków Zawodowych UIL w Bolonii w dniach 25-29.04.1981. IPN Gd 003/166 t. 11, 24 (IV-185)
Akta internowanego Rejestrowany 18.12.1981 pod nr 19748 w kategorii "Internowani" do sprawy "Jodła". Internowany w dniu 13.12.1981 na mocy decyzji nr 16/81 z dnia 12.12.1981 jako osoba, która "może podjąć czynną, fizyczną działalność wymierzoną przeciwko członkom partii i organom władzy oraz nawoływać do nieprzestrzegania przepisów prawa". Internowany przebywał w Zakładzie Karnym w Potulicach w okresie 13.12.1981-31.03.1982, następnie w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony z internowania 6.12.1982. IPN Gd 159/436
Akta operacyjne Akta dotyczą osób internowanych z terenu woj. bydgoskiego. W aktach J. Perejczuk występuje jako przebywający w O.O. w Potulicach na internowaniu w okresie 13.12.1981 do 06.12.1982. Od decyzji o internowaniu nr 16/81 w/w odwołał się w dniu 24.12.1981 wskazując na bezzasadność stawianych mu zarzutów dotyczących działalności wymierzonej przeciwko członkom partii i organom władzy oraz nawoływania do nieprzestrzegania prawa- odwołanie zostało odrzucone 31.12.1981. IPN By 069/1357 (1364/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jan Perejczuk rozpracowywany w ramach sprawy krypt. "Latarnik" pod nr rej. 19467, 21.11.1984 przerejestrowany do SOR krypt. "Gryf" nr rej. 20546 (sprawa zarejestrowana 16.06.1982 przez Wydz. V KW MO Bydgoszcz). NAstępnie zarejestrowany do SOR krypt. "Organizacja", prowadzonej od 21.10.1988 pod nr 28524 przez Wydz. V WUSW Bydgoszcz, od 01.08.1989 przejętej do prowadzenia przez Inspektorat 2 WUSW Bydgoszcz. Sprawę zdjęto z ewidencji 16.12.1989. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na postawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Sprawozdania, oceny i informacje dotyczące aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej. Pisma do Dep. III "A" MSW jednostek niemilicyjnych. W/w występuje w aktach jako członek kolegium redakcyjnego "Wolnych Związków", wybrany na zastępcę przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" przy Zakładach Urządzeń Okrętowych "FAMOR" w Bydgoszczy oraz "zwolennik nieustępliwej i bezkompromisowej linii działań >Solidarności<". IPN By 077/492 (68/12)
Akta operacyjne Meldunki o sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bydgoskim za okres 01.05-31.08.1983. Jan Perejczuk przechodzi w aktach jako były działacz kierownictwa Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Bydgoszcz, uczestnik prelekcji i mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Wincentego a' Paulo w Bydgoszczy. IPN By 077/337 t. 15 (101/15)
Akta administracyjne Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" 09-10.1981. W aktach w/w występuje jako pełniący funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", członek Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Bydgoszcz, członek delegacji "Solidarności" na kongres w Bolonii (24-29.04.1981), od sierpnia 1980 przewodniczący zakładowego komitetu strajkowego w zakładach "Famor". Internowany w okresie 13.12.1981-06.12.1982. IPN By 078/1 t. 1
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS została założona "w związku z odmową odebrania wynagrodzenia za miesiąc maj 1985 roku przez 17 pracowników ZUO "FAMOR" oraz anonimową petycją wysłaną do dyrektora ZUO z żądaniem podwyżek płac. W aktach w/w występuje jako prawdopodobny inspirator oraz sygnatariusz skierowanej do dyrektora "FAMOR" petycji z żądaniem podwyżek dla pracowników oraz jako działacz byłej "Solidarności" rozpracowywany przez Sekcję 3 Wydz. V WUSW Bydgoszcz w ramach SOR "Latarnik". IPN By 044/1284 (6564/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS założona w związku z petycją wysłaną do dyrektora Zakładu Urządzeń Okrętowych "FAMOR" z żądaniem podwyżki płac dla pracowników do wysokości średniej krajowej. W aktach w/w figuruje jako Przewodniczący Rady Pracowniczej w Zakładzie Urządzeń Okrętowych "FAMOR", który poparł projekt nowego taryfikatora płac w ZUO "FAMOR". IPN By 044/1285 (6565/II t. 1)
Akta administracyjne Materiały dot. opracowania w sprawie pobicia trzech działaczy NSZZ "Solidarność" 19.03.1981 podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. W trakcie strajku w Zakładach Urządzeń Okrętowych "Famor" w Bydgoszczy odtworzono przez radiowęzeł relację Jana Perejczuka, wiceprzewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność", z rozwoju wydarzeń w Urzędzie Wojewódzkim i przebiegu interwencji MO. IPN BU 01334/445
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dot. Jana Perejczuka. IPN By 0085/241 t. 1, 4 (35158/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dot. Jana Perejczuka. IPN By 0085/1509 t. 4 (40805/I)
Materiały ewidencyjne 23.07.1983 decyzją KWMO Bydgoszcz nr 85618 w/w zastrzeżono sportowe pływanie morskie. Materiały 23.07.1983 przekazano do Wydz. Paszportów KWMO Bydgoszcz. 19.01.1984 ponownie odmówiono wydania książeczki żeglarskiej. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.