Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Raczycki
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 05-04-1947
Imię ojca: Witold
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Ppl/147/14, zarządzenie z dn. 04.07.2014 dot. Jana Raczyckiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Figurant sprawy zatrudniony w Kombinacie Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych "Zremb-Makrum" w Bydgoszczy, podejrzany o "kolportaż ulotek o wrogiej treści", "jeden z założycieli i aktywny działacz NSZZ "Solidarność"". 24.01.1990 "materiały zniszczono z powodu małej wartości operacyjnej". Materiałów o sygn. II-5983 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 30.11.1982 zarejestrowany jako "osoba do SOR" krypt. "Beata" (wcześniejsza SOS krypt. "Beata"). W/w był wykonawcą i kolporterem na terenie PZBM "Zremb-Makrum" w Bydgoszczy "ulotek o treściach wrogich i wymierzonych w obowiązujący porządek prawny w PRL". 24.01.1990 "materiały zniszczono z uwagi na małą wartość operacyjną". Materiałów o sygn. II-6022 brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dotycząca m.in. J.Raczyckiego podejrzanego o niezaprzestanie działalności w zawieszonym dekretem o stanie wojennym NSZZ "Solidarność" oraz "wykonywanie i kolportowanie ulotek wrogiej treści" - z art. 48 ust. 1,2,i 3 w zb. z art. 46 ust. 1 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. 15.03.1982 zastosowano areszt wobec w/w. 25.05.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa (PG.ŚL.II 76/82) skierowała akt oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego. IPN By 070/5168 (III-5687)
Akta sądowe 28.06.1982 Sąd POW skazał w/w z art. 46 ust. 1 Dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym w zbiegu z art. 270 par. 1 kk za kontynuowanie działalności związkowej w lutym i marcu 1982 w NSZZ "Solidarność" poprzez kolportaż ulotek "o treści lżącej i wyszydzającej naczelne organy PRL" oraz ulotkowego apelu o wznowienie działalności w ramach "Solidarności" na karę 1 roku pozbawienia wolności. Rewizje wyroku przed Sądem Najwyższym Izbą Wojskową (Rw-757/82) - wyrok utrzymano w mocy. 16.12.1982 J. Raczycki został warunkowo, przedterminowo zwolniony z odbywania kary więzienia postanowieniem Sądu POW. IPN By 51/123-125
Sprawa Obiektowa [SO] Zagadnienie "terroryzmu" m.in. "działania przeciwko władzy ludowej oraz antypaństwowe, nielegalne oranizacje, kontrola operacyjna cudzoziemców". W/w figuruje w wykazie z 26.10.1984 osób występujących w sprawie oraz jako członek NSZZ "Solidarność" na terenie Bydgoszczy. Zajmował się sporządzaniem i rozpowszechnianiem ulotek "zawierających fałszywe wiadomości". Sprawę zakończono "w związku z rozwiązaniem SB oraz brakiem podstaw do prowadzenia dalszych działań rozpoznawczo-ustaleniowych". IPN By 069/1436 (1456/IV)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dotyczące Jana Raczyckiego. IPN By 0085/1736 t. 1-2 (41448/I)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Jana Raczyckiego znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr ZT-97/82 do KK ("kraje kapitalistyczne") w okresie od 16.03.1982 do 16.03.1984 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy w związku z toczącym się przeciwko ww. śledztwem RSD-11/82. IPN By 680/63469 (EABy 63469)
.