Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alina
Nazwisko: Krystosiak
Nazwisko rodowe: Żurawska
Miejsce urodzenia: NOWY-ZAWÓD
Data urodzenia: 22-02-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Dioniza
Znany/a też jako:
Alina Grzesiak
urodzony/a 22- 02-1933 NOWY-ZAWÓD
Imiona rodziców: Józef Dioniza


Alina Żurawska
urodzony/a 22- 02-1933 NOWY-ZAWÓD
Imiona rodziców: Józef DionizaTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez WUSW w Szczecinie w 1984 roku dotyczące "nielegalnej działalności" Aliny Krystosiak w NSZZ "Solidarność" polegającej na rozpowszechnianiu wydawnictw zawierających "fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Zastosowano areszt tymczasowy od 20.02.1984 do 25.07.1984, kiedy to Sąd Rejonowy w Szczecinie umorzył postępowanie. IPN Sz 0013/397 (14886/III), IPN Sz 0054/9 (14886/3).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Lola"/"Lama" została zarejestrowana 29.02.1984 przez Wydz. V WUSW w Szczecinie pod numerem Sz 28392 i dotyczyła "nielegalnej działalności" w strukturach "Solidarności". Sprawę przerejestrowano na SOR w dniu 14.08.1984. Alina Krystosiak była rozpracowywana w związku z kolportażem nielegalnych wydawnictw podziemia "Solidarności". W 1984 r. w miejscu zamieszkania ww. ujawniono aktualne wydawnictwa "Solidarności", wskazujące na kolportaż w dużym zakresie. IPN Sz 0053/531 (17174/2).
Akta Sądu Okręgowego w Szczecinie z roku 1984 dot. Aliny Krystosiak i innych osób w sprawie V K 623/84 związanej z kolportażem wydawnictw "Solidarności". Postanowieniem z dnia 25.07.1984 umorzono postępowanie na zasadzie amnestii. IPN Sz 346/1 (V K 623/84).
Akta osobowe tymczasowo aresztowaniej Aliny Krystosiak, podejrzewanej o kontynuowanie działalności rozwiązanego NSZZ "Solidarność". Zatrzymana dnia 20.02.1984, aresztowana 28.03.1984, zwolniona z aresztu 25.07.1984. IPN Sz 746/14.
Rejestr osób amnestionowanych w latach 1983, 1984 i 1986. Alina Krystosiak figuruje w rejestrze jako osoba objęta amnestią w roku 1984. IPN Sz 0012/477 t. 1 (1513/IV).
Rewizje Nadzwyczajne Ministra Sprawiedliwości wniesione do Sądu Najwyższego, obejmujące osoby represjonowane z powodów politycznych. W dniu 22.11.1993 Prokurator Generalny wniósł o uchylenie postanowień Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 25.07.1984 i umorzenie postępowania w stosunku do Aliny Krystosiak. IPN BU 725/9.
.