Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Maria
Nazwisko: Lenartowicz
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 18-02-1957
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Romualda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego–skazanego dotyczące Zofii Lenartowicz zatrzymanej 03.05.1982 przez Oddziały Specjalne MO za czynny udział w akcji protestacyjnej i kolportaż nielegalnych ulotek. Za ww. czyny Zofia Lenartowicz została skazana 04.05.1982 przez Kolegium ds. Wykroczeń w Starogardzie Gdańskim na karę aresztu, którą odbyła w Areszcie Śledczym w Gdańsku i Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. IPN GD 161/228 (38/566)
Akta sądowe Akta Izby Karnej Sądu Najwyższego dotyczące rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z 17.06.1982. Kolegium ds. Wykroczeń w Starogardzie Gdańskim orzeczeniem z 04.05.1982 uznało Z. Lenartowicz winną tego, że "w dniu 3.05.1982 r. w Gdańsku brała udział w akcji protestacyjnej wnosząc wrogie okrzyki, wzywając tłum do działań niszczycielskich i kolportując ulotki o treści antypaństwowej" i za to, na podst. art. 50 ust. 1 dekretu o stanie wojennym, wymierzyło jej karę 2 miesięcy aresztu. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim po rozpoznaniu sprawy, na skutek żądania skierowania jej na drogę postępowania sądowego, wyrokiem z 17.06.1982 uniewinnił ww. od popełnienia przypisanego jej wykroczenia. Od powyższego wyroku wniósł rewizję nadzwyczajną na niekorzyść oskarżonej Minister Sprawiedliwości. Wyrokiem z 20.10.1982 Sąd Najwyższy w Warszawie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. IPN BU 754/266 (V KRN 311/82)
.